Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Forskargrupp föreslår ny modell för aktiverande social trygghet i Finland

Arbets- och näringsministeriet
8.2.2017 8.33
Pressmeddelande

En forskargrupp från Helsingfors universitet utredde modeller för aktiverande social trygghet. I den modell som forskargruppen föreslår avtalar de som fått arbetsmarknadsstöd länge med socialarbetaren om åtgärder som främjar sysselsättningen och delaktigheten.

I forskargruppens rapport granskas hur det nuvarande socialskyddssystemet, särskilt utkomstskyddet för arbetslösa och socialarbetet för vuxna, i större utsträckning än i nuläget ska kunna användas för att utveckla kompetensen, stärka delaktigheten i arbetslivet, förebygga utslagning från arbetsmarknaden och sänka tröskeln för sysselsättning hos arbetslösa.

Skapandet av en aktiverande social trygghet är en av åtgärderna inom det prioriterade området sysselsättning och konkurrenskraft i regeringsprogrammet.

– Forskargruppens rapport erbjuder en god utgångspunkt att granska frågan närmare och överväga eventuella fortsatta åtgärder, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Undersökningen, som genomfördes i enlighet med statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016, gjordes på initiativ av arbets- och näringsministeriet. I styrgruppen ingick sakkunniga från arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4915
Päivi Haavisto-Vuori, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 2950 49056

Tillbaka till toppen