Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Förslaget till arbetsvillkorsdirektiv framskrider

Arbets- och näringsministeriet
11.2.2019 12.01 | Publicerad på svenska 11.2.2019 kl. 14.29
Pressmeddelande

Europaparlamentet, Rumänien, som är ordförande för rådet, och kommissionen nådde vid trepartsförhandlingarna en preliminär överenskommelse om förslaget till arbetsvillkorsdirektiv.

Direktivet syftar till att förbättra ställningen i synnerhet för dem som är anställda i mer osäkra anställningsförhållanden genom att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor.

Arbetstagarnas rätt att få information om villkoren i arbetet ska förbättras. I direktivet ingår också bestämmelser om maximilängden på prövotiden och om förbudet mot konkurrerande verksamhet. Arbetstagarnas möjligheter att förbereda sig på kommande arbetsskift i samband med iakttagande av varierande arbetstid ska förbättras genom att det förutsätts att arbetsskift erbjuds i tillräckligt god tid innan arbetsskiftet börjar. Dessutom ingår i förslaget till direktiv bestämmelser som syftar till att säkerställa ett effektivt genomförande av direktivet och tillräckliga rättsmedel för arbetstagare.

Det slutliga antagandet av direktivet kräver ännu Europaparlamentets och ministerrådets godkännande.

Ytterligare upplysningar:

Nico Steiner, äldre regeringssekreterare, tfn 029 504 9001

Tillbaka till toppen