Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

NTM-centralerna tilldelades anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner

Arbets- och näringsministeriet
19.1.2017 13.37
Pressmeddelande

Regeringen fattade den 19 januari 2017 beslut om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner. Från ingången av 2017 genomförs en tvåårig finansieringsreform, där möjligheten att använda arbetslöshetsförmåner utsträcks till finansiering av lönesubventionerat arbete och startpeng.

Finansieringsreformen gäller arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel.

– Genom utvidgningen av användningsområdet för anslaget för arbetslöshetsförmåner bemöter man bättre än i nuläget servicebehoven hos arbetslösa. Tanken är att överföra anslag till aktivt bruk i stället för passiverande utkomstskydd för arbetslösa. Målet är att få fler personer att bli företagare, förkorta arbetslöshetsperioderna, sänka den strukturella arbetslösheten och minska utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

NTM-centralerna tilldelades anslag till ett sammanlagt belopp av 612,6 miljoner euro, främst för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träningar, lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd enligt följande:

NTM-centralen            Sysselsättningsanslag

Ärbetslöshets-förmånsanslag

Anslagen

sammanlagt

Nyland    98,3 60,6 158,8
Egentliga Finland 32,3 20,0 52,2
Satakunta 13,4 10,7 24,2
Tavastland 26,4 17,1 43,5
Birkaland 34,2 25,2 59,4
Sydöstra Finland 23,7 16,5 40,2
Södra Savolax 12,3 8,4 20,7
Norra Savolax 15,1 11,8 26,9
Norra Karelen 14,5 11,1 25,7
Mellersta Finland 24,6 15,9 40,5
Södra Österbotten 9,1 7,1 16,2
Österbotten 12,2 8,1 20,2
Norra Österbotten 25,7 18,4 44,1
Kajanaland 7,6 6,0 13,5
Lappland 15,9 10,6 26,5
Sammanlagt


365,1

247,5 612,6

Dessutom har NTM-centralerna tillgång till de 21,6 miljoner euro som reserverats för utgifter för sysselsättande inom statsförvaltningen till arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.
Dessutom lämnades 46,2 miljoner euro till arbets- och näringsministeriet för allokering, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.

I budgeten för 2017 finns sysselsättningsanslagen under moment 32.30.51 för offentlig arbetskrafts- och företagsservice och arbetslöshetsförmånsanslagen under momenten 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52.

Av anslagen för arbetslöshetsförmåner finansieras startpeng som betalas till sådana arbetslösa som blir företagare samt lönesubventionerat arbete upp till grunddagpenningens belopp. I övrigt används sysselsättningsanslag.

*Siffrorna i tabellen har avrundats till närmaste 100 000 euro.

Ytterligare upplysningar:
Raija Saastamoinen, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 504 8942
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 029 504 8150

Tillbaka till toppen