Hoppa till innehåll
Media

Arbetsmarknadsprognos: Arbetslösheten minskar kraftigt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2017 10.05
Pressmeddelande

Enligt arbetsförmedlingsstatistiken minskar antalet arbetslösa arbetssökande snabbare än vad som förutspåddes i den föregående arbetsmarknadsprognosen. Antalet långtidsarbetslösa förutspås minska kraftigt under det innevarande året.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt förutspår att sysselsättningen kommer att öka relativt mycket i år och nästa år. Enligt prognosen kommer sysselsättningen att öka med cirka 15 000 personer år 2017 och med cirka 12 000 personer nästa år.

Sysselsättningsgraden förutspås stiga till 69,4 procent i år, och nästa år till 69,9 procent.

 −Höjningen av sysselsättningsgraden beror delvis på den ökade efterfrågan på arbetskraft, men förklaras delvis också av att antalet personer i arbetsför ålder minskat, konstaterar konsultative tjänstemannen Johanna Alatalo.

Industrins återhämtning stöder särskilt sysselsättningen inom servicesektorn. Inom servicesektorn förutspås sysselsättningen öka med cirka 8 000 – 10 000 personer årligen. Inom byggbranschen ökar sysselsättningen med cirka 6 000 personer i år, men tillväxten förväntas sakta av nästa år.

Antalet långtidsarbetslösa minskar snabbt

Enligt arbetsmarknadsprognosen sjunker arbetslöshetsgraden till 8,4 procent i år. Nästa år förutspås arbetslöshetsgraden sjunka ytterligare till 8 procent.

Enligt arbetsförmedlingsstatistiken minskar antalet arbetslösa arbetssökande just nu snabbare än vad som förutspåddes i den föregående arbetsmarknadsprognosen. I år förväntas antalet arbetslösa arbetssökande uppgå till sammanlagt cirka 314 000, vilket är i genomsnitt 35 000 färre än förra året. Nästa år förutspås antalet arbetslösa arbetssökande minska med 30 000 och år 2019 med sammanlagt 15 000.

Antalet långtidsarbetslösa minskar särskilt snabbt. Deras andel av de arbetslösa förutspås minska klart under det innevarande året. Minskningen förväntas dock jämna ut sig från och med år 2018.

Enligt prognosen minskar antalet långtidsarbetslösa i år med 23 000 jämfört med förra året. Förra året uppgick antalet långtidsarbetslösa till 124 000. Enligt uppskattning finns det 85 000 långtidsarbetslösa nästa år och cirka 78 000 år 2019.

− Den ekonomiska tillväxten i Finland och regeringens sysselsättningsåtgärder börjar så småningom synas också i arbetslöshetsstatistiken. Jag är särskilt nöjd med att långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten minskar klart, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

Arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos baserar sig på strukturell tidserieanalys, som utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Ytterligare upplysningar:
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 396 0324
Erno Mähönen, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 460 0066

Tillbaka till toppen