Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Skyldigheten att ta emot arbete skärps i syfte att förkorta arbetslöshetsperioderna

Arbets- och näringsministeriet
20.10.2016 13.33
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Propositionen syftar till att påskynda mottagandet av arbete och förkorta arbetslöshetsperioderna. Genom ändringarna betonas att arbetslöshetsförmåner kräver motprestationer samt att arbetslösa personer har skyldighet att söka arbete och förbättra sina förutsättningar för sysselsättning

Enligt propositionen har arbetslösa efter att skyddet för yrkesskicklighet på tre månader upphört skyldighet att som ett villkor för att få arbetslöshetsförmåner söka och ta emot även sådant heltidsarbete där lönen för arbetet efter kostnaderna för mottagandet av arbetet är mindre än den arbetslöshetsförmån som betalas till personen.

Enligt de föreslagna ändringarna anvisas arbete även utanför pendlingsregionen, som sträcker sig 80 kilometer från hemmet. Om personen har tillgång till egen bil, förutsätts att han eller hon använder bilen till arbetsresor även utanför pendlingsregionen. Det att arbetsplatsen ligger utanför pendlingsregionen är inte längre en giltig orsak att lämna arbetet.

Den tidsperiod utan ersättning som föreläggs på grund av vägran att ta emot arbete förlängs, om en arbetslös person vägrar ta emot ett säkert jobb.

Tidsperioderna utan ersättning på basis av vägran att ta emot arbete kommer att börja först 30 dagar efter vägran. Arbetssökande kan således bättre än i nuläget undvika den ekonomiska olägenhet som en tidsperiod utan ersättning medför genom att söka ett nytt jobb innan tidsperioden utan ersättning börjar.

Lagändringarna skärper arbetslösas skyldighet att delta i sysselsättningsfrämjande service som ett villkor för att få arbetslöshetsförmåner även när deltagandet inte har avtalats i sysselsättningsplanen. De som integrerar sig kommer att ha skyldighet att delta i en inledande kartläggning där färdigheterna för sysselsättning och studier bedöms samt skyldighet att delta i integrationsutbildning som ett villkor för att få arbetslöshetsförmån.

Propositionen baserar sig på en riktlinje i regeringens strategiska program. Enligt riktlinjen reformeras utkomstskyddet för arbetslösa genom att arbetslösas skyldighet att ta emot arbete och delta i aktiva åtgärder skärps. Centralt i de föreslagna ändringarna är att arbetslösa styrs att söka arbete och förbättra sina möjligheter till sysselsättning.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare upplysningar:
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, ANM tfn 029 504 9084

Tillbaka till toppen