Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Fyra veckors semester för arbetstagare trots sjukfrånvaro

Arbets- och näringsministeriet
1.11.2018 13.27
Pressmeddelande

Ändringar i semesterlagen ska, på det sätt som förutsätts i EU-lagstiftning, tillförsäkra arbetstagare rätt till fyra veckors betald semester även om arbetstagaren har varit tvungen att vara borta från arbetet på grund av sjukdom eller medicinsk rehabilitering. Dessutom ska tidsfristen för att ta ut semester som flyttats fram på grund av arbetsoförmåga förlängas. Regeringen lämnade en proposition med förslag till ändring av semesterlagen till riksdagen den 1 november 2018.

Till semesterlagen ska fogas bestämmelser om arbetstagares rätt till extra lediga dagar som kompletterar semestern. En arbetstagare får extra lediga dagar i en situation där arbetstagaren inte tjänat in minst 24 dagar semester på grund av frånvaro som beror på sjukdom eller medicinsk rehabilitering. Arbetstagaren har rätt att för de extra lediga dagarna få en ersättning som motsvarar arbetstagarens ordinarie eller genomsnittliga lön.

Om arbetstagaren har tjänat in minst 24 semesterdagar under kvalifikationsåret, tillämpas inte bestämmelsen om extra lediga dagar. 

Semester som flyttats fram på grund av arbetsoförmåga kan tas ut under följande semesterperiod

I lagförslaget föreslås det också att tidsfristen för givande semester som flyttats fram på grund av arbetsoförmåga förlängs. Om man varit tvungen att flytta fram arbetstagarens semester på grund av arbetsoförmåga, ska sommarsemester också i fortsättningen ges under semesterperioden och vintersemester innan följande semesterperiod börjar.

Efter lagändringen kan framflyttad semester ges ännu under semesterperioden det kalenderår som följer på den ursprungliga semesterperioden, dock senast före utgången av det kalenderåret.

Genom lagändringarna säkerställs att EU-domstolens rättspraxis iakttas. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 april 2019.

Lagförslaget kan läsas på adressen tem.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar:

Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 50 64207

Tillbaka till toppen