Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp tillsatt för att bereda nationell rymdlagstiftning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2017 10.45
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä har den 16 januari 2017 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda nationell rymdlagstiftning. Arbetsgruppens uppgift är dessutom att lägga fram förslag på hur förfarandena för registring av och tillstånd för rymdföremål ska ordnas. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.2−29.12.2017.

Finland håller på att bli en s.k. rymdnation, då Aalto-universitetets första lilla satellit skickas upp i rymden sannolikt under våren 2017. Också flera andra satellitprojekt är aktuella. Utöver den vetenskapliga forskningen och högskolornas lärdomsprov kommer dessutom små kommersiella satelliter att blir allmännare.

Finland har för närvarande inte någon lagstiftning som handlar om rymdverksamhet. Internationellt sett regleras verksamheten i yttre rymden av FN:s rymdkonventioner. Inom EU har åtminstone Danmark, Sverige, Österrike, Belgien, Nederländerna, Förenade konungariket och Frankrike bestämmelser om rymdområdet.  

I och med att branschen utvecklas också i Finland är det viktigt att i lag fastställa förutsättningarna för rymdverksamheten, inklusive förfaranden för registrering av och tillstånd för satelliter, behovet av eventuella tilläggsförsäkringar och kraven på de riskanalyser som ska göras på förhand.

Arbetsgruppens ordförande är handelsrådet Marjaana Aarnikka vid arbets- och näringsministeriet och arbetsgruppen har följande medlemmar:

konsultative tjänstemannen Tuija Ypyä (arbets- och näringsministeriet),
ambassadrådet Tarja Långström (utrikesministeriet),
biträdande säkerhetschef Kai Knape (försvarsministeriet),
undervisningsrådet Petteri Kauppinen (undervisnings- och kulturministeriet),  
trafikrådet Seija Miettinen-Bellevergue (kommunikationsministeriet),
enhetschef Ari-Matti Harri (Meteorologiska institutet),  
forskningsdirektör Tiina Sarjakoski (Lantmäteriverket),
sakkunnig Pauli Stigell (Tekes),  
chefen för juridiska ärenden Juha Ilola (PIA ry/Reaktor Innovations Oy) och
professor Jaan Praks (Aalto-universitetet).

Permanent sakkunnig i arbetsgruppen är professor Minna Palmroth från Helsingfors universitet. Arbetsgruppens sekreterare är jurist Maija Lönnqvist från arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppen rapporterar om sitt arbete till delegationen för rymdärenden som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Marjaana Aarnikka, handelsråd, ANM, tfn 050 338 4350
Maija Lönnqvist, jurist, ANM, tfn  050 331 3791

Tillbaka till toppen