Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i december

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2020 8.03
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i december.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 257 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 000, vilket är 3 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 95 100, dvs. 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 600 färre än i förra december, dvs. sammanlagt 32 800. I januari–december avslutades i genomsnitt 68,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 0,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 55 400 nya lediga jobb, dvs. 9 500 fler än i förra december. Allt som allt fanns det i december 104 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 14 500 fler än för ett år sedan.

I slutet av december deltog 110 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 600 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av december fanns det i hela landet 27 700 permitterade, vilket är 6 300 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 21 700, vilket är 6 300 fler än i december i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 17 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 73,0 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 164 000, vilket är 18 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,0 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen