Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2019 8.09
Pressmeddelande
Antalet arbetslösa arbetssökande i oktober 2019
Arbetslösa arbetssökande i oktober 2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 224 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 61 300, vilket är 7 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 86 200, dvs. 2 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 700 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 26 700. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 67,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 65 100 nya lediga jobb, dvs. 8 000 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 120 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 17 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 124 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 800 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av oktober fanns det i hela landet 16 600 permitterade, vilket är 2 500 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 10 800, vilket är 2 800 fler än i oktober i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 21 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,0 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 169 000, vilket är 3 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,2 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen