Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

In i arbetslivet och igång med företagande med utkomstskydd för arbetslösa

Arbets- och näringsministeriet
20.10.2016 13.30 | Publicerad på svenska 21.10.2016 kl. 12.58
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det i fortsättningen ska vara möjligt att använda utkomstskydd för arbetslösa för att främja sysselsättningen, dvs. för finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd. Dessutom ska användningsområdet för arbetsprövning utvidgas på försök och intervjuer med arbetslösa ordnas med tre månaders mellanrum.

Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och arbetsavtalslagen.

– Vi ökar flexibiliteten för utkomstskyddet för arbetslösa, så att resurserna för avhjälpande av arbetslösheten i fortsättningen ännu bättre stöder att arbetslösa hittar arbete eller blir företagare, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Det statligt finansierade utkomstskyddet för arbetslösa kan i fortsättningen användas till finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd för arbetslösa. Målet är att öka flexibiliteten i samband med användningen av anslag, trygga tillgången till tjänster och öka den regionala rörligheten.

Ändringen i fråga om finansiering av lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpeng som sporrar till företagande gäller till utgången av 2018. Rörlighetsunderstödet är ett nytt stöd där det nuvarande resebidraget och ersättningen för flyttningskostnader kombineras.

I regeringspropositionen ingår ett förslag om rekryteringsprövning. Användningsområdet för arbetsprövning utvidgas på försök så att arbetsprövning kan användas för att bedöma den arbetssökandes lämplighet innan ett arbetsavtal ingås. Rekryteringsprövningen, som baserar sig på frivillighet och pågår högst en månad, syftar till att främja att arbetslösa får sysselsättning och sänka arbetsgivarnas tröskel för att anställa arbetslösa. Bestämmelserna om rekryteringsprövning gäller åren 2017 och 2018.

I syfte att påskynda sysselsättningen tänker regeringen också effektivisera arbetskraftsservicen. En av metoderna är ännu tätare kontakt med de arbetssökande. Regeringen föreslår att de arbetssökande ska intervjuas och deras sysselsättningsplaner revideras alltid efter tre månaders oavbruten arbetslöshet.

– Syftet med intervjuerna är att betjäna de arbetslösa. Målet är att de arbetssökande på nytt ska komma in i arbetslivet och att lediga jobb ska tillsättas så fort som möjligt, betonar minister Lindström.

Dessutom vill man sporra arbetslösa att ta emot även kortvarigt arbete som utförs i uppdragsförhållande. Den arbetslösa personen behåller i regel sin rätt till arbetslöshetsförmåner, om det arbete som utförs i uppdragsförhållande pågår högst två veckor. Inkomsten av arbetet beaktas i beloppet av utbetald arbetslöshetsförmån.

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 506 0066
regeringsrådet Päivi Pihlajisto, ANM, tfn 029 50 49011

Tillbaka till toppen