Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nyttan med att förebygga typ 2-diabetes ligger i miljardklass

Arbets- och näringsministeriet
12.3.2020 10.00
Pressmeddelande

Förebyggandet av typ 2-diabetes är ett bra exempel på möjligheten att stärka välfärden och dämpa trycket på en ökning av offentliga utgifter. Ett projekt som fokuserar på att förebygga typ 2-diabetes planeras. En forskningsgrupp under ledning av professor Janne Martikainen från Östra Finlands universitet har svarat för en modell för samhällelig nytta inom projektet.

Gruppen publicerade den 12 mars en rapport om sparpotentialen för åtgärder för förebyggande.

– Till riskgruppen för typ 2-diabetes (T2D) i Finland hör 700 000 personer i åldern 40–80 år. De livslånga samhälleliga totalkostnaderna som kan kopplas till T2D uppgår räknade i nuvärde till nästan 9 miljarder euro. Med hjälp av interventioner i livsstil skulle totalkostnaderna kunna minskas med en miljard, upp till två miljarder euro. Åtgärderna för att förebygga typ 2-diabetes möjliggör därmed en betydande sparpotential för folkhälsan och samhällsekonomin. Samtidigt pratar vi naturligt om ökad hälsa och välfärd på individnivå, berättar professor Janne Martikainen.

– Samtidigt skulle man på befolkningsnivå kunna producera 73 000–146 000 kvalitetsjusterade levnadsår då T2D och incidensen av sammanhängande associerade sjukdomar kunde minskas. Den förväntade totalkostnaden på individnivå är i nuvärde i genomsnitt 13 500 euro och den sparpotential som på motsvarande sätt kan uppnås 1 600–3 200 euro.

Enligt resultaten från känslighetsanalyser är det möjligt att få tillbaka de kostnader som investerats i interventioner i livsstil inom 3–12 år, beroende på interventionens antagna kostnad, effekt och T2D-risken i utgångsläget, betonar Martikainen.

Ur samhällets synvinkel kan kostnadsbesparingar uppnås genom att åtgärder för förebyggande inriktas särskilt mot befolkningen i arbetsför ålder med förhöjd risk, men inriktningen av interventioner i livsstil mot äldre åldersgrupper producerar relativt sett fler kvalitetsjusterade levnadsår på befolkningsnivå.

Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling svarar för planeringen av projektet

– Vi driver beredningsprocessen för det förebyggande T2D-projektet framåt med intresserade kommuner så att den praktiska verksamheten börjar år 2021. I detta skede kan vi fortfarande ta med ett par nya kommuner eller regioner. När projektet har visat sig åstadkomma resultat i de kommuner där pilotförsök gjorts, hoppas vi att vi kan utvidga den så täckande som möjligt i hela Finland, beskriver direktören för kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling Mika Pyykkö projektets följande skeden.

Verksamheten vid kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling inleddes i anslutning till arbets- och näringsministeriet i januari 2020. Kompetenscentret stöder hela den offentliga sektorn i att använda till exempel SIB, eller resultatbaserade finansieringsavtal.

För att öka välfärden och säkerställa ekonomisk tillväxt behövs nya arbetssätt och samordning av skattemedel och privat kapital.

Tyngdpunkten ligger vid att förebygga olika problem och att de fördjupas. Avsikten är att bygga projekt där man betalar med skattemedel enbart för önskat slutresultat. Återbetalningen av det investerade kapitalet och avkastningen sker utifrån den ekonomiska nytta som verksamheten ger den offentliga sektorn.

Utöver bearbetandet av nya projektutkast fortsätter kompetenscentret beredningen av flera SIB-projekt som Sitra hade inlett från början. En av dem hänför sig till förebyggandet av typ 2-diabetes.

Ytterligare upplysningar:

Janne Martikainen, professor, Östra Finlands universitet, tfn 040 355 2600; modell för sparpotential vid förebyggande av typ 2-diabetes
Mika Pyykkö, direktör, arbets- och näringsministeriet, Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling, tfn 0400 841 662
Elina Järvelä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling, tfn 050 313 5167 (beredning av SIB för förebyggande av T2D)

Tillbaka till toppen