Hoppa till innehåll

Utlysningen av finansiering för att få tillgång till kvalificerad arbetskraft i regionstäderna har inletts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2021 12.19 | Publicerad på svenska 14.6.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande

Regionstäderna har nu möjlighet att ansöka om finansiering för projekt vars tema är att främja tillgången till kvalificerad arbetskraft.

Utöver temaprojekten kan finansiering sökas för samordningsdelen. Dess uppgift är att främja informationsutbytet och kommunikationen mellan olika projekt samt att sprida projektresultaten till hela regionstadsmiljön. 

Med regionstäder avses kommuner som i sitt landskap är koncentrationer av tjänster och industri, men dock inte landskapens administrativa, ekonomiska eller kulturella centrum och inte heller i deras omedelbara närhet.

Utlysningen är öppen 14.6.2021–31.8.2021 och kan vid behov kompletteras fram till 15.9.2021. Projektet ska genomföras före utgången av 2023. Regeringen har reserverat sammanlagt 1,5 miljoner euro för projekten. Den finansierande myndigheten för projekten är Södra Österbottens förbund. 

Målet är att projekten ska kunna inledas snabbt

I urvalskriterierna betonas bland annat att projektet har omfattande genomslagskraft och är nätverksbaserat samt kan inledas enligt en snabb tidtabell. Projektfinansieringen är en del av genomförande av regionstadsprogrammet.  

Genom projektfinansieringen strävar regeringen efter att förbättra tillgången till kvalificerad arbetskraft i landskapens regionstäder. Befolkningens koncentration till stora städer samt åldrandet har lett till en situation där företag i mindre städer, det vill säga i s.k. regionstäder, inte hittar tillräckligt med kvalificerad och yrkeskunnig arbetskraft. 

De exakta ansökningsvillkoren och urvalskriterierna har publicerats på webbplatsen för Södra Österbottens förbund. 

Ytterligare information 
Frågor om innehållet: 
Hanna-Mari Kuhmonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7008
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7071

Anvisningar för ansökan och frågor i anslutning till ansökan: 
Sanna Puumala, utvecklingsexpert, Södra Österbottens förbund, tfn 040 5094 420 
Outi Mäki, utvecklingsexpert, Södra Österbottens förbund, tfn 050 3538 388

Utlysningen och ansökningsblanketten samt närmare ansökningsvillkor finns på webbplatsen för Södra Österbottens förbund

Tillbaka till toppen