Hoppa till innehåll

Utlysningen av finansiering för utveckling av turismen i regionerna har inletts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2020 10.30
Pressmeddelande

Ny finansiering erbjuds för att främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna. Den kan sökas av regionala turistorganisationer och motsvarande aktörer som stöder företagens verksamhet och utvecklar turismen på bred front i regionen.

Finansiering kan ansökas för projekt som stöder regionernas möjligheter att utveckla turismen, stärker ledarskapet inom och samordningen av turismutvecklingen i regionen och effektiviserar nationellt samarbete. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har det reserverats sammanlagt fyra miljoner euro för projekten. Regeringens mål är att hjälpa turistföretagen att återhämta sig från coronakrisen.

En riktad utlysning av finansiering ordnas 3 juli 2020–31 augusti 2020. Aktörer i landskapen i Östra och Norra Finland kan ansöka om finansiering hos Södra Savolax landskapsförbund. Den finansierande myndigheten för aktörer i landskapen i Södra och Västra Finland är Egentliga Finlands förbund. I fråga om mer omfattande gemensamma projekt söks finansiering enligt den hemort som den huvudsakliga genomföraren av projektet uppgett för företags- och organisationsdatasystemet (FODS) antingen inom Östra och Norra Finlands område eller inom Södra och Västra Finlands område.

Projekten ska genomföras snabbt för att turismen ska kunna återhämta sig

Det huvudsakliga målet för projekten ska vara att främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna. Projekten ska kunna inledas och genomföras snabbt samt avslutas senast den 31 december 2021.

Projekten ska också stämma överens med huvudteman i Finlands turiststrategi. Huvudteman är

1. Hållbarhet som konkurrensfördel för turismen i Finland

2. Digitalisering av turistbranschen

3. Tillgänglighet som stöder turisttjänsternas tillväxt

4. Säkerställande av en verksamhetsmiljö som stöder konkurrenskraften.

De exakta ansökningsvillkoren och bedömningskriterierna har publicerats på webbplatserna för Södra Savolax landskapsförbund och Egentliga Finlands förbund.

Ytterligare information:

Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 358 9497
Riitta Koskinen, regionutvecklingsdirektör, Södra Savolax landskapsförbund, tfn 040 540 5903
Tarja Nuotio, regionutvecklingsdirektör, Egentliga Finlands förbund, tfn 040 506 3715

Tillbaka till toppen