Hoppa till innehåll

Utredning: Det finns både en vilja och en social beställning för återvinning av utvinningsavfall

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2021 11.52
Pressmeddelande

Aktörerna inom gruvbranschen vill återvinna utvinningsavfallet mer effektivt än för närvarande. Det finns en stark social beställning för detta, eftersom branschen har ett hårt tryck på att driva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Detta framgår av arbets- och näringsministeriets förstudie som publicerades den 1 juli 2021. Förstudien syftade till att kartlägga nuläget i fråga om återvinning av utvinningsavfall.

- Utvinningsavfallet utgör en betydande andel av allt avfall och företagen inom gruvbranschen är villiga att effektivisera återvinningen av avfall och främja cirkulär ekonomi. Lösningar som bidrar till att begränsa överkonsumtionen av naturresurser och utnyttja utvinningsavfallet på ett resurssmart sätt ger också en stor konkurrensfördel för den finländska gruvindustrin på den internationella marknaden, säger näringsminister Mika Lintilä.

I förstudien identifierades flera innovativa spetsprojekt och samlades information om forskning kring återvinning av utvinningsavfall. Möjligheterna att återvinna gråberg och i synnerhet anrikningssand har undersökts mycket i Finland och det har genomförts flera olika pilotprojekt.  

Enligt förstudien behövs det en gemensam nationell vilja samt ett mer omfattande och bättre samordnat samarbete för att effektivisera återvinningen av utvinningsavfall. Också balansen mellan utbudet och efterfrågan på återvunna råvaror bör förbättras. Återvinningen av utvinningsavfall kan stödjas också genom ekonomiska och lagstiftningsmässiga medel.

Förstudien genomfördes på uppdrag av arbets- och näringsministeriet under april 2021 av konsultföretaget Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction.

Ytterligare information: 
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 342 4476
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 4216 4216 
 

Tillbaka till toppen