Hoppa till innehåll
Media

Utredning: En ny innovationspolitik krävs för att påskynda den gröna omställningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2023 9.03 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 10.32
Pressmeddelande
innovaatiot

En långsiktig och reformerande innovationspolitik krävs för att påskynda den gröna omställningen. Det är fråga om en flerdimensionell helhet där det behövs en aktiv, proaktiv, experimentell och inkluderande attityd, konstateras i en rapport som arbets- och näringsministeriet publicerade den 28 mars 2023.

För att möjliggöra de ändringar som den gröna omställningen kräver enligt den eftersträvade tidtabellen krävs snabbare, mer omfattande och verkningsfulla åtgärder än vad som är möjligt att uppnå med en traditionell och systemisk innovationspolitik. Grunden för den reformerande innovationspolitiken är främjande av hållbar utveckling, där det utöver tekniska innovationer ofta behövs olika strukturella reformer och sociala innovationer för att åstadkomma de förändringar som upplevs som nödvändiga.

De nya lösningar och den nya teknik som uppkommer som resultat av FoUI-verksamheten samt utnyttjandet av digitaliseringen är nödvändiga i den gröna omställningen. Finland har goda förutsättningar att vända omvälvningen till fördelar genom att stärka konkurrenskraften och företagens verksamhetsförutsättningar. Detta förutsätter att man genom FoUI-verksamheten kan påskynda och rikta den gröna omställningen och produktivitetstillväxten. Samordningen med andra politikområden som genomför omställningen måste också förbättras. 

Rapporten innehåller två huvudsakliga rekommendationer. Den första handlar om effektivare utnyttjande av innovationspolitiken för att stödja en grön omställning genom att upprätthålla en bred och aktuell lägesbild av utmaningarna och möjligheterna. Den andra rekommendationen förordar att man börjar tillämpa ett tillvägagångssätt som reformerar innovationspolitiken. Detta skulle göra det möjligt att koppla samman synvinklarna när det gäller samhällsutmaningar, systemiska förändringar i innovationssystemet och den traditionella FoUI-politiken och tillväxtpolitiken. I praktiken har dessa politiska åtgärder på olika nivåer redan genomförts, men de och hur de fungerar har inte nödvändigtvis granskats på ett enhetligt sätt.  

De övriga utvecklingsrekommendationerna gäller involvering av intressentgrupper, samordning av olika strategier, utnyttjande av missionsorienterad innovationspolitik, inkludering av målen för grön omställning i finansieringskriterierna, effektivare spridning av nya lösningar, effektivare utnyttjande av reglering och andra indirekta instrument samt beredning av skräddarsydda åtgärder för den gröna omställningen tillsammans med regional- och lokalförvaltningarna. 

Rapporten, som beställts av arbets- och näringsministeriet, har utarbetats av 4FRONT Oy och EFIS Centre. 

Ytterligare information:
Kirsti Vilén, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4008
 

Tillbaka till toppen