Hoppa till innehåll

Utvärdering: Energimyndigheten har lyckats i sin verksamhet – det behövs trots allt ett mer aktivt grepp om energiomställningen av en sakkunnig myndighet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 10.27
Pressmeddelande
Kuvituskuva. Talvinen metsä, jossa kulkee suurjännitesähkölinja. Linjat ovat kuurassa.

Det nya decenniets Energimyndighet ska vara en visionär nationell myndighet på energiområdet. Den sköter sina verkställighets- och tillsynsuppgifter opartiskt, men erbjuder också aktivt sitt kunnande till stöd för reformen av energi- och klimatpolitiken.

Detta förslag ingår i en utvärdering av myndigheten som publicerades den 22 december 2021. Energimyndighetens verksamhet utvärderades nu för första gången. Den externa utvärderingen beställdes av Frisky & Anjoy Oy.

Enligt utvärderingen har Energimyndigheten lyckats tämligen väl i sin verksamhet. Kompetensen och sakkunskapen är på hög nivå vid myndigheten och förtroendet för dess opartiska verksamhet är stort bland de företag som övervakas eller som bedriver tillståndspliktig verksamhet.

Utifrån utvärderingen verkar myndigheten dock i viss mån passiv och reaktiv. Bakom detta ligger delvis en bristfällig förståelse av myndighetens behörighet till exempel när det gäller frågor av samma typ som internprissättningen av el. Det visar dock delvis också behoven att utveckla myndighetens kommunikation och verksamhetskultur. Energiomställningen förutsätter en omställning till förutseende styrning och smart reglering.

”Energimyndigheten har en viktig och erkänd roll som självständig tillsynsmyndighet och främjare av klimatåtgärder. Dess gedigna sakkunskap bör utnyttjas både vid utformningen av politiken och i den offentliga debatten. Den omfattande utvärderingen ger en utmärkt utgångspunkt för utveckling av myndigheten”, konstaterar Riku Huttunen, överdirektör vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Energimyndigheten är en bland viktiga aktörer i genomförandet av klimat- och energipolitiken. Myndigheten har till uppgift att övervaka och främja energimarknadens funktion, utsläppsminskningen, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Utvärderingen har omfattat organiseringen och ledningen av Energimyndighetens verksamhet, myndighetens förhållande till samhället samt resultatstyrningen och det övriga samarbetet mellan arbets- och näringsministeriet och myndigheten.

Utvärderingsrapporten innehåller åtta rekommendationer för utveckling. Enligt dem bör Energimyndigheten bland annat utvecklas utifrån de nuvarande styrkorna mot en modern sakkunnigmyndighet på energiområdet. Myndigheten kan öka dialogen, försöken och samutvecklingen med branschorganisationer, företag och andra myndigheter. Dessutom bör myndighetens kommunikation stärkas på det sätt som verksamheten vid en smidig sakkunnigmyndighet förutsätter. Arbets- och näringsministeriet bör sträva efter att styra myndighetens verksamhet på ett sätt som möjliggör en strategisk förnyelse av den.  

Det är möjligt att utföra uppgifterna samtidigt, om till exempel myndighetens verksamhetsbaserade strategi och organisationsmodell utvecklas i en riktning där tillsyns- och främjandeuppgifterna funktionellt sett kan åtskiljas från varandra och det skapas en modern sakkunnigmyndighet som baserar sig på kompletterande färdigheter.

Arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten har för avsikt att tillsammans överväga hur myndighetens verksamhet och resultatstyrningen av den kunde utvecklas utifrån utvärderingen. Resultaten av detta arbete syns senast hösten 2022 i det följande resultatavtalet mellan ministeriet och ämbetsverket.

Mer information:
Jaana Avolahti, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4836 och epost: förstanamn.familjenamn(at)gov.fi
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518 och epost: förstanamn.familjenamn(at)gov.fi
Petri Uusikylä, verkställande direktör, Frisky & Anjoy, tfn 040 577 7516 och epost: förstanamn.familjenamn(at)frisky.fi

Tillbaka till toppen