Hoppa till innehåll

Utvecklingsprogrammet för en hållbar marinindustri stöder branschens internationella tillväxt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2022 10.09
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har inlett ett utvecklingsprogram för en hållbar marinindustri. Målet för programarbetet är att marinindustrin ska förbli en konkurrenskraftig sysselsättare runt om i Finland. Klimatmålen och digitaliseringen skapar ny efterfrågan och affärsmöjligheter, förutsatt att branschen satsar stort på kunnande och innovationer, produktivitet, internationalisering och export samt samarbete.

”Teknik som främjar koldioxidsnålhet, digitala lösningar och effektiva värdekedjor är nyckeln till framgång också inom marinindustrin. Den globala konkurrensen kräver ett tätare samarbete mellan aktörerna i branschen och en långsiktig förnyelse av kompetensbasen. Det program som nu kör i gång bidrar till starkare partnerskap och säkerställer att de offentliga stödåtgärderna har effekt”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Jarmo Heinonen, som är direktör vid Business Finland, har utsetts till ordförande för utvecklingsprogrammets styrgrupp.

”Marinindustrin har en betydande roll i det finländska näringslivet. För tillfället står marinindustrin inför stora utmaningar och möjligheter med tanke på klimatförändringarna och kravet på minskade utsläpp. Det nationella programmet är viktigt eftersom det engagerar olika aktörer i samma strävan att främja den finländska marinindustrins konkurrenskraft på ett hållbart sätt”, säger Heinonen.

Programmets samordningsåtgärder syftar till en effektivare resursanvändning och en större hävstångseffekt. Programmet bidrar till målen genom att fastställa ett gemensamt utvecklingsobjekt. Detta utvecklingsobjekt ska konkretisera åtgärderna och lämplighetsgranskningen och visa prov på det kunnande som finns inom branschen. Programmets styrgrupp beslutar om utvecklingsobjektet under hösten 2022.

Marinindustrin är mycket viktig för Finland

Marinindustrin bidrar avsevärt till ekonomin och sysselsättningen i Finland, såväl nationellt som regionalt sett. År 2020 var närmare 1 100 företag verksamma inom marinindustrin, och de sysselsatte cirka 25 400 personer och hade en sammanlagd omsättning på 7,65 miljarder euro. 90 procent av produkternas värde gick på export.

Finlands marinindustri består av tillverkare av apparatur, totalleverantörer, konstruktionsbyråer och programvaru- och systemleverantörer inom den marintekniska branschen samt skepps- och båtbyggnads-, reparations- och offshore-varv.

”Den finländska marinindustrin har varit och är fortfarande ett av världens ledande leverantörskluster för innovativa och energieffektiva fartyg och fartygssystem. Den finländska marinindustrin har som mål att ta fram lösningar för en koldioxidfri och utsläppsfri fartygstrafik, och det här välbehövliga programmet bidrar starkt till det målet. Med tanke på de ambitiösa miljömålen är vi mycket nöjda med utvecklingsprogrammet för en hållbar marinindustri och med att programmet har kommit i gång i dessa svåra tider”, säger Jyrki Heinimaa, som är ordförande för Meriteollisuus ry:s styrelse och medlem i styrgruppen.

Utvecklingsprogrammet för en hållbar marinindustri ska pågå till utgången av 2023. För genomförandet av utvecklingsprogrammet ansvarar arbets- och näringsministeriet med stöd av programmets styrgrupp. Arbets- och näringsministeriet utsåg företrädare för kommunikationsministeriet, Business Finland, Finlands Industriinvestering Ab, Finnvera Abp, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Meriteollisuus ry till medlemmar i styrgruppen. Genomförandet av programmet ingick som ett förslag i en rapport från 2021.

Ytterligare information:
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 256
Jarmo Heinonen, Senior director (innovation ecosystems, industries), Business Finland, tfn 050 557 7790
 

Tillbaka till toppen