Meriteollisuus on merkittävä talouden ja työllisyyden tekijä Suomessa

Meriteollisuuden yritykset edustavat laajasti koko laivanrakennusalaa, johon kuuluu muun muassa uusia aluksia rakentavia ja vanhoja korjaavia telakoita, laite- ja järjestelmätoimittajia sekä suunnitteluun ja satama- ja vesirakentamiseen erikoistuneita yrityksiä. Vuonna 2019 Suomessa toimi lähes 1 100 meriteollisuusalan yritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 29 600 henkilöä ja joiden liikevaihto oli yhdeksän miljardia euroa. Meriteollisuuden markkina on kansainvälinen, sillä tuotteista jopa 90 prosenttia menee vientiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelmaa

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti alkuvuodesta 2021 selvityksen kotimaisen meriteollisuuden tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Selvityksen mukaan meriteollisuus on tulevaisuudessakin Suomelle merkittävä toimiala, jonka kehitys näyttää lupaavalta. Alan kehityksen ja kasvun kannalta olennaisinta on yritysten kyky investoida osaamiseen sekä erikoistuminen aiempaa vaativampiin teknologioihin ja monipuolisempiin aluksiin. 

Selvityksen mukaan valtion toimilla on merkitystä meriteollisuuden yrityksille tulevaisuudessakin. Yritysten tuotekehitys- ja innovaatiohankkeiden vahvistamiseen ja koko toimialan yhteistyön lisäämiseen tarvitaan valtion tukea. Globaali kilpailukyky edellyttää, että arvoketjun jokaisessa kohdassa on riittävästi liiketoiminnallisesti kannattavia yrityksiä ja niiden innovaatiotoimintaa tukevaa huippuosaamista.

Meriteollisuusekosysteemin kannattava kehitys vaatii tuekseen kansainvälistymistä, kasvua ja yhteistyötä tukevia toimenpiteitä. Varmistaakseen, että toimenpiteet soveltuvat kilpailukyvyn kasvattamisen vaatimuksiin, työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelmaa. Ohjelmaluonnos valmistuu vuosien 2021 ja 2022 vaihteessa. 

Sidosryhmätilaisuus verkossa keskiviikkona 24.11.2021   

TEM:n 24.11.2021 järjestämän meriteollisuuden sidosryhmätilaisuuden esitysmateriaalit: 

Ilona Lundström: Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelma   
Jani Romanoff: Osaamisen merkitys ja sen varmistaminen tulevina vuosina   
Mervi Pitkänen: Kansainvälisen kasvun 6 C:tä   
Marko Risku: Innovaatiot ja verkostot innovaatiotoiminnan tehostamisessa  
Kari Virtanen: Julkisen sektorin rahoitustuotteet   

Meriteollisuuden tilanne ja skenaariot alan kehityksestä -julkaisu (2021) ja tiedote  

Lisätietoja:  

Anita Silanterä