Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Pilotförsök för nya former av arbete och företagande stöder självsysselsättning

Arbets- och näringsministeriet
22.5.2017 10.53
Pressmeddelande

Med hjälp av ett pilotförsök ska arbetssökande få information om vilka olika former av arbetsmöjligheter tjänsteleverantörer och faktureringstjänster på digitala plattformar erbjuder.

Med hjälp av ett pilotförsök ska arbetssökande få information om vilka olika former av arbetsmöjligheter tjänsteleverantörer och faktureringstjänster på digitala plattformar erbjuder.

Traditionellt lönearbete och företagande är inte längre de enda formerna av sysselsättning. Allt fler finländare kommer i framtiden att arbeta som s.k. självsysselsatta vid sidan om eller utanför ordinarie jobb och hel- eller deltidsanställningar.

Samtidigt blir det allt vanligare med digitala plattformar som bildar en mötesplats för uppdragsgivare och uppdragstagare. Via dessa plattformar förmedlas kortvariga arbetsuppgifter och projektarbete.

– Plattformsekonomin kommer att förändra jobbsökningen och rekryteringen. Inom ramen för det pilotförsök som nu inleds utreder vi tillsammans med tjänsteleverantörer hur den offentliga arbetsförmedlingen kan stödja sysselsättningsmöjligheterna för arbetssökande genom olika nya former av självsysselsättning och företagande, säger arbetsminister Jari Lindström.

Pilotförsöket för nya former av arbete och företagande inleddes den 22 maj 2017 och pågår till utgången av november 2017. Av erfarenheterna från pilotförsöket kommer det att genomföras en uppföljningsundersökning där man granskar bl.a. de arbetssökandes erfarenheter och arbetstillfällenas betydelse för sysselsättningen.

Självsysselsättning är en möjlighet, inte ett tvång

De arbetssökande erbjuds information om olika möjligheter för hur man kan jobba och om tjänsteproducenter och faktureringstjänster som finns på digitala plattformar.

Pilotförsöket för nytt arbete och företagande ingår i arbets- och näringstjänsternas digitaliseringsprojekt. Det utbud och de tjänsteleverantörer som ingår i pilotförsöket presenteras på webbplatsen Työmarkkinatori. Den arbetssökande bestämmer själv om han eller hon vill prova på självsysselsättning och vara i kontakt med tjänsteleverantörerna.

Sammanlagt sju faktureringstjänstföretag och aktörer som driver digitala arbetsförmedlingsplattformar är med i pilotförsöket när det inleds. Intresserade tjänsteleverantörer kan anmäla sig till pilotförsöket även medan det pågår. Kunden kan bedöma tjänsteleverantörerna på webbplatsen Työmarkkinatori.

Regeringen främjar förutsättningarna för företagande

Att stärka konkurrenskraften genom att förbättra förutsättningarna för företagande är ett av regeringens spetsprojekt. Strävan är att beakta nya former av företagande ännu bättre än tidigare.

Regeringen ämnar också reformera systemet för utkomstskydd för arbetslösa så att det bättre ska motsvara det förändrade arbetslivet. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreslås sådana ändringar som uppmuntrar arbetslösa att inleda företagsverksamhet.

Ett annat av regeringens spetsprojekt är att reformera arbetskraftsförvaltningen så att den stöder sysselsättningen. Detta innebär bl.a. digitalisering av arbetskraftsservicen och en utökad roll för privat arbetskraftsservice i synnerhet när det gäller servicen för de som är lättast att sysselsätta.

Läs mer om pilotförsöket på adressen tyomarkkinatori.fi

Ytterligare upplysningar:
Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 209
Kari Rintanen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 207
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

Tillbaka till toppen