Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Överdirektör till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Arbets- och näringsministeriet
30.12.2019 11.24
Pressmeddelande
I bilden en person skriva under en paper.

Statsrådet har utsett Petri Knaapinen till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland för tiden 1.1–31.12.2020.

Knaapinen har sedan 2010 varit chef för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Nyland och skött uppgiften som överdirektör sedan 2016.

Till uppgiften som överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns någon av närings-, trafik- och miljöcentralens ansvarsområdesdirektörer för högst fem år i sänder. Överdirektören sköter uppgiften vid sidan av sin egen befattning.

Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås. Centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. De styrs förutom av arbets- och näringsministeriet av miljöministeriet, Trafikledsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, undervisnings- och kulturministeriet och inrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar

Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150

Tillbaka till toppen