Hoppa till innehåll
Media

Ny service sänker rekryteringströskeln för ensamföretagare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2017 9.00
Pressmeddelande

Genom servicen Från företagare till arbetsgivare utvecklas arbetsgivarfärdigheterna och rekryteringskunnandet i första hand hos ensamföretagare som ska anställa sin första arbetstagare. Målsättningen är att sätta fart på företags tillväxt och främja skapandet av nya jobb.

Antalet ensamföretagare har ökat betydligt i Finland under det senaste årtiondet. I Finland finns 273 000 företagare, och 65 procent av dessa är ensamföretagare.

– Det finns en stor tillväxtpotential inom ensamföretagandet och småföretagandet. Många ensamföretagare är dock i ett direkt skriande behov av att få information om att anställa och vara arbetsgivare. För att tillväxt och nya jobb ska kunna skapas är det viktigt att detta behov kan tillgodoses, säger näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström.

Genom servicen Från ensamföretagare till arbetsgivare får företagaren grundläggande kunskaper om och färdigheter att fungera som arbetsgivare, information om olika rekryteringssätt och -kanaler samt olika möjligheter att köpa arbete, anlita underleverantörer eller att hyra in arbetskraft. Ett ytterligare syfte är att företagaren lär sig anlita offentliga och privata tjänster med anknytning till rekrytering och företagsutveckling. Servicen är gratis för företagaren.

NTM-centralen i Nyland och Nylands arbetskrafts- och näringsbyrå svarar för den riksomfattande samordningen av detta projekt, som har startats av arbets- och näringsministeriet. Projektet genomförs i ett intensivt samarbete med Företagarna i Finlands regionala organisationer för att hitta den rätta målgruppen, dvs. de företag som planerar att rekrytera och växa.

– Vi ställer vårt nätverk till ensamföretagarnas förfogande. Vi vet att en ensamföretagare sällan bedriver verksamhet helt ensam, utan är i behov av nätverk. Med hjälp av nätverken skapas nya affärsmöjligheter och stöds företagarnas orkande, säger verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Servicen tillhandahålls av privata serviceproducenter inom regionerna. Deras uppgift är att hitta kundföretag som planerar att rekrytera personal, och vägleda företagarna till personlig träning och sparrning. Serviceproducenterna betalas utöver det kundspecifika grundpriset dessutom ett arvode som baserar sig på kundupplevelsens art.

Genom detta sätta att producera servicen främjas utvecklingen av kommersiella företags kunnande om betjäningen av ensamföretagare. Syftet är att främja uppbyggandet av den regionala servicemarknaden och stöda förberedelserna inför regionala tillväxttjänster. Pilotverksamheten med servicen fortsätter inom 13 NTM-regioner fram till den 31 december 2018.

Servicen utgör en del av regeringens tillväxtpaket och sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag, som inbegriper sysselsättnings- och företagsamhetspaketen.

Företagare, blev du intresserad av servicen? Kontaktuppgifterna för serviceproducenten inom din region finns här (på finska).

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministern specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 5740 236
Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 50 48065
Mika Hämeenniemi, branschchef, Företagarna i Finland, tfn 050 372 4804
Maria Seppänen, projektplanerare, Nylands arbets- och näringsbyrå/NTM, tfn 0295 041 231

Tillbaka till toppen