Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ny finansiering sänker tröskeln för SMF-företag att anställa en talang för internationalisering

Arbets- och näringsministeriet
25.4.2019 11.22
Nyhet

Talent Explorer-ansökningsomgången har precis utlysts. Med hjälp av den finansiering som Business Finland beviljar kan ett företag anställa en expert med ny kunskap och ny kompetens som bidrar till att företaget kan avancera på en ny internationell marknad. Talent Explorer-finansieringen är en del av det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost.

Den expert som anställs med Talent Explorer-finansieringen kan vara en person som har kännedom eller specialkompetens om en ny önskad exportmarknad för företaget, till exempel en utländsk studerande som utexaminerats från ett finländskt universitet eller en finländsk yrkeshögskola eller håller på att skriva sitt examensarbete.

Talent Explorer är en lämplig finansieringstjänst när

  • företaget är i början av sin internationalisering eller vill få mer kompetens och kunskap för företagets internationella tillväxt genom att utnyttja en anställd expert för att utreda en ny exportmarknad för en nuvarande produkt, tjänst eller affärsverksamhetsmodell
  • företaget behöver en expert för att planera en internationalisering och utreda nya målmarknader
  • företaget har redan etablerad affärsverksamhet, företagets ekonomi är i ordning och dess egen andel av projektfinansieringen har säkerställts
  • det finns tillräckligt med resurser och kompetens för internationaliseringen, mer än person arbetar i företaget 

Explorer-finansieringen som beviljas av Business Finland är högst 20 000 euro och den täcker högst 50 procent av kostnaderna för en anställd expert som arbetar i Finland. Företaget betalar minst 50 procent av kostnaderna för den expert som anställs.

Ytterligare information: 
Laura Lindeman, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 205
Nuppu Rouhiainen, programchef, Business Finland, tfn 050 5577 949

Tillbaka till toppen