Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Staten och landskapen intensifierar samarbetet genom nya broavtal för att trygga tillväxten

Arbets- och näringsministeriet
30.1.2019 10.09 | Publicerad på svenska 30.1.2019 kl. 17.19
Pressmeddelande
Sommarlig Pispala i solsken

Kajanalands, Birkalands och Norra Savolax tillväxtfrämjande broavtal med staten har godkänts. I broavtalet förbinder sig båda parterna att, i den mån det är möjligt, i samarbete identifiera och lösa flaskhalsar som bromsar regionens tillväxt, särskilt i fråga om tillgången på kompetent arbetskraft.

I broavtalen har det avtalats om åtgärder som bl.a. bidrar till tillgången på arbetskraft, kompetensen och utbildningen, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt utvecklingen av regionens tillgänglighet och välkändhet. I avtalen betonas kortsiktiga åtgärder åren 2019–2020, med det finns också åtgärder som producerar resultat på längre sikt.

Det anvisas inte särskild finansiering för åtgärderna i avtalen, men många åtgärder i landskap med nya broavtal har redan understötts till exempel med specialunderstöd för att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft.

– Förhandlingarna mellan staten och landskapen fördes i mycket god anda. En gemensam ambition möjliggjorde ett snabbt och effektivt agerande. Möjligheterna med den pågående tillväxten kan tillvaratas fullt ut tack vare de nya åtgärderna, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Erfarenheterna av Sydvästra Finlands broavtal är positiva, och vi försöker dra nytta av dem även i dessa nya broavtal som nu ingåtts, fortsätter minister Lintilä.

Kajanaland siktar på att trygga tillgången på kompetent arbetskraft

Kajanalands broavtal fokuserar på att den positiva strukturomvandlingen ska lyckas. Åtgärder riktas på att trygga tillgången på kompetent arbetskraft. I synnerhet syftar man till att trygga tillgången på kompetent arbetskraft i områden där det finns eller snart kommer att finnas stort behov av arbetskraft och där en lyckad hållbar tillväxt är av kritisk betydelse för Kajanaland. Sådana områden är gruvdrift, metallindustri, IKT, skogsbioekonomi, turism och social- och hälsovård.

Birkaland eftersträvar tillgång på arbetskraft och stärkt konkurrenskraft inom industrin

Birkalands broavtal har som mål att påskynda sysselsättningen, uppdatera kompetensen, stimulera investeringarna och smidiggöra regionens logistiska funktion. I Birkaland är utmaningen den allmänna tillgången på arbetskraft och det att efterfrågan och utbud på arbetskraft inte möts. I broavtalet betonas tillgodoseendet av de aktuella behoven i regionens export- och teknologiindustri.

I Norra Savolax förekommer tillväxt på olika håll i landskapet

I Norra Savolax generas tillväxt på flera trakter på olika håll i landskapet. Därför är det särskilt viktigt att åtgärder riktas över hela landskapet. När det gäller att locka arbetskraft till landskapet drar man nytta av Kuopio stads goda attraktionskraft. Målet med åtgärderna i Norra Savolax är att öka regionens attraktionskraft, att förbättra tillgången på arbetskraft och kompetensen samt att stödja en teknologisk reform i företag.

Bakgrund

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen hösten 2018 att utvidga broavtalsmodellen från Sydvästra Finland även till andra regioner som lider störst brist på arbetskraft. Det råder brist på kompetent arbetskraft i hela landet. Enligt statistiska uppgifter är läget allra svårast i Kajanaland, Norra Savolax och Birkaland. Broavtalet baserar sig på de slutsatser som utredningsman Esko Aho kom fram till i sin utredning (24.8.2017).

Ytterligare upplysningar

Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 575 4118
Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 50 48065
Jouni Ponnikas, regionutvecklingsdirektör, Kajanalands förbund, tfn 040 5740 804
Marko Koskinen, utvecklingschef, Birkalands förbund, tfn 0500 752 573
Jari Jääskeläinen, regionutvecklingschef, Norra Savolax förbund, tfn 044 714 2626

Tillbaka till toppen