Hoppa till innehåll

Statens finansiering till företag höjs på grund av coronavirusläget – en miljard euro till företagsstöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 21.26 | Publicerad på svenska 27.3.2020 kl. 13.12
Pressmeddelande

Staten riktar totalt en miljard euro till direkta företagsstöd på grund av coronavirusläget. Av beloppet är 700 miljoner avsett för stöd som beviljas av Business Finland och 300 miljoner till stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Företagsstöden ingår i regeringens tilläggsbudget för 2020 som riksdagen godkände den 26 mars 2020. Tilläggsbudgeten träder i kraft den 31 mars 2020.

– Målet är att så många företagare som möjligt ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet under och efter krisen. Utöver de direkta stöden går staten i borgen för lån som företag beviljas av banker, säger näringsminister Mika Lintilä.

NTM-centralernas stöd riktas till små företag med 1–5 anställda

NTM-centralerna stöder små företag i hela landet som drabbas av störningar på marknaden och i produktionen på grund av coronaviruset. NTM-centralernas stöd riktas till företag som sysselsätter 1–5 personer.

Finansieringen kan beviljas företag inom alla branscher med undantag för jordbruket, fiskenäringen, skogsbruket och förädling av jordbruksprodukter.

NTM-centralerna publicerar mer information om finansieringen på sin webbplats fredagen den 27 mars.

Business Finlands finansiering till små och medelstora företag och mid cap-företag

Business Finland har inrättat två nya finansieringstjänster till följd av coronavirusläget. De är avsedda för små och medelstora företag i Finland som sysselsätter 6–250 personer och för mid cap-företag, som kan ha mer än 250 anställda, men vars omsättning är under 300 miljoner euro per år.

Finansieringstjänsterna är avsedda för följande branscher: turism, turismrelaterade tjänster, kreativa branscher och scenkonst samt alla branscher där produktionskedjan har påverkats eller påverkas av coronavirusläget. Med hjälp av finansieringen kan företaget utreda, planera och genomföra utvecklingsåtgärder för att förebygga eller korrigera störningar på marknaden eller i produktionskedjan orsakade av coronaepidemin.

Den 25 mars hade Business Finland tagit emot över 9 000 ansökningar om finansiering av företag.

Statens specialfinansieringsbolag Finnvera går i borgen för lån åt företag

Utöver de direkta företagsstöden går staten i borgen för lån  som företag beviljas av banker. Den 20 mars 2020 meddelade regeringen att den möjliggör tilläggsfinansiering på 10 miljarder  till företag huvudsakligen i form av borgensförbindelser av Finnvera

Företagen ska fortsättningsvis i första hand vara i kontakt med sin egen bank som beviljar finansieringen, som sedan Finnvera går i borgen för. Finnveras borgensförbindelse kan täcka högst 80 procent av det kreditbelopp som banken beviljar. Om det kreditkapital som ska täckas av borgen är högst en miljon euro kan Finnvera behandla och fatta beslut om ansökan med kort varsel. Tidigare har gränsen för snabb behandlingstid varit 150 000 euro. Regeringen har för avsikt att lämna en proposition om denna ändring till riksdagen i april.

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen ger råd till företag med betalningssvårigheter. Ekonomihjälpen ger också råd om hur företagen ska agera under coronakrisen. Det landsomfattande telefonnumret till Ekonomihjälpen är 029 502 4880, och samtal tas emot vardagar kl. 9.00–16.00.

Ytterligare upplysningar:
Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662

Tillbaka till toppen