Hoppa till innehåll

Statsgarantifondens direktion tillsatt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 14.52 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 8.21
Nyhet

Statsrådet har den 21 december 2016 beslutat tillsätta en ny direktion för statsgarantifonden för mandatperioden 1.1.2017–31.12.2019.

Ordförande:

ekonomichef Taina Vähimaa
suppleant, konsultative tjänstemannen Mika Björklund
arbets- och näringsministeriet

Medlemmar:
konsultative tjänstemannen Virva Walo
suppleant, konsultative tjänstemannen Miki Kuusinen
finansministeriet

biträdande direktör Juha Savolainen
suppleant, biträdande direktör Anna von Knorring
Statskontoret

handelsrådet Kari Virtanen
suppleant, chefen för förvaltnings- och utvecklingsfunktionerna Mia Jacobsson
arbets- och näringsministeriet

Statsgarantifonden är en fond inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Fonden står utanför statsbudgeten. Ur fondens täcks eventuella förluster som uppstår på grund av beviljade exportgarantier, fartygsgarantier och vissa andra specialgarantier.

Ytterligare upplysningar:
Jyrki Orpana, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 409 4457

Tillbaka till toppen