Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Statssekreterare Jari Partanen blir ordförande för broarbetsgruppen

Arbets- och näringsministeriet
15.11.2019 10.14
Nyhet

Statssekreterare Jari Partanen har utnämnts till ny ordförande för arbetsgruppen som bereder utnyttjandet av möjligheterna för gemensam tillväxt för staten, Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax (broarbetsgruppen).

– Regeringen har ambitiösa ekonomiska mål och sysselsättningsmål. Regionerna har en central roll för att målen ska nås. Denna arbetsgrupp främjar för sin del tillväxten i de landskap som är avtalsparter, konstaterar statssekreterare Jari Partanen

Broavtalen har som mål att påskynda sysselsättningen, uppdatera kompetensen, stödja uppkomsten av nya arbetstillfällen, stimulera investeringarna och smidiggöra regionernas logistiska funktion, säger Partanen. 

Arbetsgruppen har i uppgift att 

  • bereda avtalen mellan staten, Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax för att lösa de största hindren för tillväxt
  • följa upp och förutse Kajanalands, Birkalands och Norra Savolax utveckling och olika åtgärders verkningar
  • planera, samordna och följa upp de olika förvaltningsområdenas och regionernas planer och åtgärder
  • följa upp att avtalen genomförs och uppdatera dem vid behov
  • lägga fram förslag om fördelningen av anslagen. 

Arbetsgruppens mandatperiod började 21.11.2018 och går ut 31.12.2020. 

I de broavtal som upprättats för 2019–2020 förbinder sig båda parterna att, i den mån det är möjligt, i samarbete identifiera och lösa flaskhalsar som bromsar regionens tillväxt, särskilt i fråga om tillgången på kompetent arbetskraft. I avtalen betonas kortsiktiga åtgärder åren 2019–2020, men det finns också åtgärder som producerar resultat på längre sikt. 

Ytterligare upplysningar
Jari Partanen, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 591 1377 
Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 48065

Tillbaka till toppen