Hoppa till innehåll

VTT begränsade ansökan om tillstånd att avveckla en forskningsreaktor – bränslet har returnerats till Förenta staterna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2021 9.00
Pressmeddelande
Forskningsreaktorn FiR1 byggnad i Otnäs

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab lämnade 10.2.2021 ett brev till arbets- och näringsministeriet genom vilket bolaget avgränsar sin tillståndsansökan till statsrådet 2017 om avveckling av forskningsreaktorn FiR1 i Otnäs. Begränsningen hänför sig till att det bränsle som forskningsreaktorn använder har returnerats till Förenta staterna i enlighet med det returprogram som länderna ursprungligen ingick på 1960-talet.

– Jag är nöjd med att det för den bränslesats som delvis använts i reaktorn i Otnäs hittades fortsatt användning i samma typ av forskningsreaktor i Förenta staterna. Förhandlingarna och korrespondensen hösten 2020 garanterar en trygg användning av bränslet och sörjer för den även i fortsättningen, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

VTT är skyldigt att sörja för nedläggningen och nedmonteringen av forskningsreaktorn i Otnäs. Det är fråga om det första nedmonteringsprojektet i Finland. Det ger också många lärdomar för framtida motsvarande projekt och tillståndsförfaranden.

Arbets- och näringsministeriet sänder VTT:s ansökan till statsrådet för behandling under våren 2021. Ett tillstånd som beviljas av statsrådet är en förutsättning för att VTT ska kunna gå vidare med nedmonteringen av forskningsreaktorns konstruktioner i Otnäs campusområde i Esbo. VTT har redan tidigare ingått ett avtal enligt vilket Fortum Power and Heat Oy sköter det avfall som uppkommer vid nedmonteringen vid kraftverket i Lovisa.

Bränslet har överförts till Förenta staternas geologiska forskningsinstitut

Finska staten anskaffade forskningsreaktorn år 1960 i Förenta staterna för forsknings- och utbildningsändamål. Den har sedan 1962 använts för forskning, undervisning, isotopproduktion och annan tjänsteproduktion. Under 1999–2012 användes reaktorn också för strålbehandling. VTT placerade reaktorn i permanent nedsläckningsläge 2015. Sedan dess har VTT berett nedläggningen och nedmonteringen av reaktorn samt ordnat säker lagring och slutförvaring av reaktorns bränsle och det avfall som uppkommer vid nedmonteringen. 

VTT:s primära alternativ har varit returnering av bränslet till Förenta staterna. Returneringen har beretts i åratal i enlighet med programmet för Förenta staternas energimyndighet (US DOE). VTT ingick 30.11.2020 ett avtal om överlåtelse av bränslet med Förenta staternas Geologiska forskningsinstitut (USGS), och skickade det använda bränslet till institutet i december 2020. USGS tog emot bränslet i januari och hanterar det från och med nu till dess att US DOE tar emot bränslet för slutförvaring. 

USGS är beläget i Denver. Forskningsinstitutet förfogar över en likadan TRIGA-forskningsreaktor som forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs. Transporten av bränslet övervakades av Strålsäkerhetscentralen (STUK) och i Förenta staterna av kärn- och strålsäkerhetsmyndigheten (NRC) samt av Förenta staternas transportministerium (DOT). 

USGS har under mer än 30 års tid utfört forskning som syftar till slutförvaring av radioaktivt avfall och långtidssäkerheten vid slutförvaringen. Forskningen består av geologisk och hydrologisk forskning som syftar till att säkerställa att radioaktiva isotoper i avfallet hålls kvar i slutförvaringsförpackningarna och på så sätt förhindra att isotoperna sprids till biosfären och människornas livsmiljö. 

Ytterligare information:
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035 
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0125
 

Tillbaka till toppen