Hyppää sisältöön

VTT rajasi tutkimusreaktorin käytöstä poiston lupahakemusta - polttoaine palautettu Yhdysvaltoihin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2021 9.00
Tiedote
FiR 1 tutkimusreaktorin rakennus Otaniemessä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toimitti 10.2.2021 työ- ja elinkeinoministeriöön kirjeen, jolla yhtiö rajaa valtioneuvostolle vuonna 2017 jättämäänsä lupahakemusta Otaniemen FiR1 -tutkimusreaktorin käytöstä poistamiseksi. Rajaus liittyy siihen, että tutkimusreaktorin käyttämä polttoaine on palautettu Yhdysvaltoihin maiden alun perin 1960-luvulla tekemän palautusohjelman mukaisesti.

– Olen tyytyväinen, että Otaniemen reaktorin osittain käytetylle polttoaine-erälle löytyi jatkokäyttöä saman tyyppisessä tutkimusreaktorissa Yhdysvalloissa. Syksyllä 2020 käydyt neuvottelut ja kirjeenvaihto takaavat polttoaineen turvallisen käytön ja siitä huolehtimisen jatkossakin, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

VTT on velvollinen huolehtimaan Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstä poistosta ja purkamisesta. Kyseessä on ensimmäinen purkuhanke Suomessa. Siitä saadaan paljon oppeja myös tuleviin vastaaviin projekteihin ja lupamenettelyihin.

TEM toimittaa VTT:n hakemuksen valtioneuvoston käsittelyyn kevään 2021 aikana. Valtioneuvoston myöntämä lupa on edellytys sille, että VTT voi edetä tutkimusreaktorin rakenteiden purkamiseen Otaniemen kampusalueella Espoossa. VTT on jo aiemmin tehnyt sopimuksen, jonka mukaan Fortum Power and Heat Oy huolehtii purkamisessa syntyneistä jätteistä Loviisan voimalaitoksella.

Polttoaine siirretty Yhdysvaltojen geologiselle tutkimuslaitokselle

Suomen valtio hankki tutkimusreaktorin vuonna 1960 Yhdysvalloista tutkimus- ja koulutuskäyttöön. Sitä on käytetty vuodesta 1962 tutkimukseen, opetukseen, isotooppituotantoon ja muuhun palvelutuotantoon. Vuosina 1999–2012 reaktoria käytettiin myös sädehoitoon. VTT saattoi reaktorin pysyvään sammutustilaan vuonna 2015. Siitä lähtien VTT on valmistellut reaktorin käytöstä poistoa ja purkamista sekä järjestänyt reaktorin polttoaineelle ja purkamisessa syntyvälle jätteelle turvallista varastointia ja loppusijoitusta. 

VTT:n ensisijainen vaihtoehto on ollut polttoaineen palautus Yhdysvaltoihin. Palautusta on valmisteltu vuosia Yhdysvaltojen energiaviranomaisen (US DOE) ohjelman mukaisesti. VTT teki 30.11.2020 Yhdysvaltojen Geologisen tutkimuslaitoksen (USGS) kanssa sopimuksen polttoaineen luovutuksesta ja lähetti käytetyn polttoaineen sille joulukuussa 2020. USGS vastaanotti polttoaineen tammikuussa ja huolehtii siitä tästä eteenpäin täysimääräisesti, kunnes US DOE vastaanottaa polttoaineen loppusijoitusta varten. 

USGS sijaitsee Denverissä. Tutkimuslaitoksella on käytössään samanlainen TRIGA-tutkimusreaktori kuin Otaniemen FiR 1-tutkimusreaktori. Polttoaineen kuljetusta valvoivat Säteilyturvakeskus (STUK) ja Yhdysvalloissa ydin- ja säteilyturvallisuusviranomainen (NRC) sekä Yhdysvaltain kuljetusministeriö (DOT). 

USGS on tehnyt yli 30 vuoden ajan radioaktiivisten jätteiden loppusijoitukseen ja loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen tähtäävää tutkimustyötä. Tutkimus on geologista ja hydrologista tutkimusta, jonka tavoitteena on varmistaa jätteissä olevien radioaktiivisten isotooppien pysyminen loppusijoituspakkausten sisällä ja siten estää isotooppien leviäminen biosfääriin ja ihmisten elinympäristöön. 

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125

 
Sivun alkuun