Hoppa till innehåll
Media

Webbplatsen Strukturfonder.fi har förnyats så att den motsvarar den nya programperioden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2022 12.43 | Publicerad på svenska 26.1.2022 kl. 16.09
Pressmeddelande
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027

Den nya webbplatsen strukturfonder.fi samlar information om den nya programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik. Webbplatsens funktioner och struktur har förbättrats och utseendet följer programperiodens visuella profil.

”EU:s nya programperiod håller på att inledas och programarbetet stöds nu också av den nya webbplatsen. Webbtjänsten riktar sig till alla som arbetar med eller är intresserade av EU:s regional- och strukturpolitik. På webbplatsen finns täckande information, såsom anvisningar för ansökan om stöd och stödtagarna samt projektresultaten”, berättar regionutvecklingsdirektör Johanna Osenius från arbets- och näringsministeriet.

I delen Verksamhet i regionerna på webbplatsen finns regionvis information om aktuella frågor som hänför sig till den nya programperioden, prioriteringarna i de utvecklingsåtgärder som finansieras på landskapsnivå samt om ansökan om finansiering. 

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 EU:s regional- och strukturpolitiska program syftar till att reformera näringsstrukturen i regionerna, förbättra sysselsättningen och kompetensen samt öka delaktigheten. Finansieringen kommer från tre fonder som kompletterar varandra: Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (FRO).

Webbtjänsten finns inledningsvis på finska och svenska. De engelskspråkiga sidorna publiceras senare under våren 2022. 

Ytterligare information:
Tapani Kojonsaari, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7070
Leena Lyra, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9289
Suvi-Maaria Kerttula, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7066

Tillbaka till toppen