Hoppa till innehåll

Yrkesbarometern: Minskningen till följd av corona i yrken där det råder brist på arbetskraft börjar återhämta sig

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2021 8.56
Pressmeddelande
En list: Top5 brist på arbetskraft och top5 överutbud på arbetskraft.

På riksnivå definierades sammanlagt 37 yrken vid arbets- och näringsbyråerna som yrken med brist på arbetskraft i februari-mars 2021. Ett år tidigare före coronavirusets effekter fanns det klart fler yrken med brist på arbetskraft, sammanlagt 60. Hösten 2020 fanns det 31 yrken med brist på arbetskraft av uppskattningsvis 200 yrken. Antalet yrken med brist på arbetskraft har alltså ökat något från bedömningen i höstas.

Enligt en bedömning som gjordes vid arbets- och näringsbyråerna i februari–mars fanns det nu 37 yrken med överutbud på arbetskraft av cirka 200 yrken. Antalet yrken med överutbud på arbetskraft har ökat, eftersom det ett år tidigare på våren fanns 25 yrken med överutbud på arbetskraft. Överutbudet på arbetskraft har inte påverkats nämnvärt av coronapandemin. Förändringarna i överutbudet på arbetskraft är små och trendmässiga.

Resultaten framgår av arbets- och näringsministeriets yrkesbarometer, som inom den närmaste framtiden sammanställer de bedömningar av förhållandet mellan efterfrågan på och utbudet av yrken som baserar sig på arbets- och näringsbyråernas systemuppgifter. I barometerbedömningen ingår 200 yrken av yrkena i yrkesklassificeringen (ISCO 4), det vill säga knappt hälften av yrkena med den största volymen.

Tyngdpunkten i bristen på arbetskraft i yrken inom hälso- och socialsektorn fortsätter

Det råder stor brist på kompetent arbetskraft i synnerhet när det gäller yrkena inom hälso- och sjukvården och socialt arbete. Den svåraste situationen gäller rekrytering av sjukskötare, specialsakkunniga inom socialt arbete, talterapeuter, närvårdare och barnträdgårdslärare.

Antalet yrken inom hälso- och socialsektorn på topp 15-listan över branscher med arbetskraftsbrist är stor. Två tredjedelar av yrkena med arbetskraftsbrist på topplistan finns nu inom hälso- och socialsektorn. Nya yrken på topp 15-listan utanför hälso- och sjukvården och det sociala området är anläggningsmaskinförare och takmontörer. Munhygienisterna finns också på topp 15-listan igen.

På topp 15-listan över yrken med överutbud av arbetskraft har förändringarna varit ännu mindre jämfört med yrken med arbetskraftsbrist. Överutbud av arbetskraft finns allmänt i fråga om kontorssekreterare. De som installerar informations- och kommunikationsteknik har kommit upp på topp 15-listan över överutbud.

Arbetsmarknadsläget för yrken är mest balanserat i Satakunta och Lappland

När det gäller efterfrågan och utbudet på arbetskraft var andelen yrken i balans störst i de bedömda yrkena i Satakunta och Lappland. Enligt utvärderarna fanns det relativt sett minst yrken i balans i fråga om efterfrågan och utbud på arbetskraft i Mellersta Finland och Kajanaland. I Kajanaland är andelen yrken med brist på arbetskraft av de yrken som bedömts stor och läget i Mellersta Finland försämras av den stora andelen yrken med överutbud.

Nästa prognos om sysselsättningsutsikterna för olika yrkeskategorier görs hösten 2021.

Ytterligare information:
Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8450, mika.tuomaala(at)tem.fi

Tillbaka till toppen