Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ytterligare sysselsättningsanslag fördelades till NTM-centralerna

Arbets- och näringsministeriet
27.8.2020 13.32 | Publicerad på svenska 27.8.2020 kl. 15.32
Pressmeddelande

Regeringen beslutade 27.8.2020 i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 om den regionala fördelningen av de sysselsättningsanslag som beviljats för skötseln av coronakrisen. Sammanlagt 60 miljoner euro i anslag fördelades till NTM-centralerna.

Genom tilläggsanslaget reagerar man på den ökning av arbetslösheten som coronavirusepidemin orsakat. Ungdomarna och de som utexamineras till ett yrke har hamnat i en speciellt svår situation, eftersom många företags verksamhetsförutsättningar och möjligheter att anställa nya arbetstagare har försämrats på grund av epidemin.

– Dessa ytterligare insatser kommer att lindra effekterna av coronakrisen, som särskilt drabbar ungdomar. Man måste nu satsa på att utveckla de arbetslösas kompetens, betonar arbetsminister Tuula Haatainen.

Anslaget används i huvudsak till anskaffning av arbetskraftsutbildning och tjänster för ungdomar och till kompetensutveckling via utbildningar och coachning som genomförs tillsammans med företagen.

Sysselsättningsanslagen fördelades till NTM-centralerna enligt följande:

NTM-central Sysselsättningsanslag €
Nyland 15 090 000
Egentliga Finland 4 730 000
Satakunta 2 430 000
Tavastland 4 110 000
Birkaland 6 080 000
Sydöstra Finland 3 700 000
Södra Savolax 1 680 000
Norra Savolax 3 110 000
Norra Karelen 2 490 000
Mellersta Finland 4 050 000
Södra Österbotten 1 940 000
Österbotten 2 330 000
Norra Österbotten 4 890 000
Kajanaland 1 100 000
Lappland 2 270 000
   
SAMMANLAGT 60 000 000

Lisätiedot:
Kari Kainulainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn. 029 506 4950
Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare tfn. 050 396 3574

Tillbaka till toppen