Den nordiska modellen för arbetskraftsservice

Regeringen drog upp riktlinjer för den nordiska modellen för arbetskraftsservice vid budgetmanglingen i september 2020. Remissbehandlingen ordnas i juni–augusti 2021. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen hösten 2021. Målet är att modellen träder i kraft 2022.

I den nordiska modellen för arbetskraftsservice söker den arbetssökande arbete på eget initiativ och får individuellt stöd för sin jobbsökning i ett tidigare skede och intensivare. Den arbetssökande ska söka ett visst antal arbetsmöjligheter för att rätten till utkomstskydd för arbetslösa ska fortsätta. Den första glömskan eller försummelsen följs av en påminnelse.

Målet är att modellen träder i kraft i maj 2022

Den inledande intervjun ordnas inom fem vardagar från anmälan som arbetssökande. Därefter ordnas ett samtal om jobbsökning varannan vecka i början av jobbsökningen.

Arbets- och näringsministeriet sände utkastet till lagstiftningsändringar på remiss den 7 juni 2021. Remisstiden pågår till den 1 augusti 2021. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2021.

Målet är att de ändringar som gäller serviceprocessen för arbetssökande ska träda i kraft i maj 2022. 

Läs mer

Frågor och svar om den nordiska modellen för arbetskraftsservice

Ytterligare information:
Timo Meling, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 084 (utkomstskydd för arbetslösa)
Santtu Sundvall, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 116 (arbets- och näringstjänster)