Arbets- och näringstjänsterna stöder sysselsättning och tillväxt

Med den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen, dvs. arbets- och näringstjänsterna, främjas arbetsmarknadens funktion genom säkerställande av tillgång till kunnig arbetskraft, sysselsättning av arbetssökande och utveckling av medborgarnas förmåga att få sysselsättning. Arbets- och näringstjänsterna påverkar uppkomsten av ny företagsverksamhet och förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar.

Arbets- och näringsministeriet svarar för sysselsättnings-, företags- och arbetskraftspolitiken samt integrationspolitiken. Ministeriet leder, styr och övervakar att arbets- och näringstjänsterna ges i hela Finland med goda resultat och utgående från kunden. Ministeriet svarar för lagstiftningen om den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen och beslutar vilka utvecklingsmål som kräver större strategiska projekt för att kunna förverkligas.

Arbetskrafts- och företagsservicens kunder är personkunder, företag och sammanslutningar. De organisationer som tillhandahåller kunderna arbets- och näringstjänster är sakkunniga inom näringsliv och arbetsmarknad. Utöver arbets- och näringsbyråerna tillhandahålls offentlig arbetskrafts- och företagsservice av bl.a.

  • företag,
  • regionala och riksomfattande organisationer för företagstjänster,
  • tredje sektorn,
  • den offentliga förvaltningens samservicekontor,
  • arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, som betjänar hela Finland via telefon och internet och
  • bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar.

Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltning underställd närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). NTM-centralerna har till uppgift att styra arbets- och näringsbyråerna i förverkligandet av deras mål och utvecklandet av deras tjänster. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) tillhandahåller NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna utvecklings- och förvaltningstjänster.


Ytterligare information
Ahti Avikainen, ahti.avikainen(at)tem.fi