Frågor och svar om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Uppgifterna om ändringarna i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen på denna sida baserar sig på regeringens propositioner. Propositionen med förslag till ändringar som träder i kraft 2023 lämnades till riksdagen i maj 2022. Propositionen om ändringar i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 överlämnades till riksdagen i oktober 2022. Innehållet i propositionen en kan ännu ändras under riksdagsbehandlingen.

Sektorsövergripande samservice

Ny kundservicemodell för arbetskraftsservice och sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Ändringar i lagen om sektorsövergripande samservice 1.1.2023 

//Uppgifterna uppdateras så snart som möjligt//

Ändringar i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen 2024