Frågor och svar om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Uppgifterna om ändringarna i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen på denna sida baserar sig på regeringens propositioner. Propositionen med förslag till ändringar som träder i kraft 2023 lämnades till riksdagen i maj 2022. Propositionen om ändringar i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 ska enligt planerna överlämnas till riksdagen i september 2022. Innehållet i lagförslagen kan ändras medan beredningen framskrider och senare under riksdagsbehandlingen.

Sektorsövergripande samservice

Ändringar i lagen om sektorsövergripande samservice 1.1.2023 

Ändringar i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen 2024