Frågor och svar om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Informationen på den här sidan om de lagändringar som görs i fråga om den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen grundar sig på två regeringspropositioner. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och har samband med välfärdsområdena.

De ändringar som gäller 2024 har samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. En regeringsproposition om den reformen lämnades till riksdagen i oktober 2022. Det är möjligt att innehållet i propositionen ändras under riksdagsbehandlingen. 

På denna sida förklaras också vilka konsekvenser den nordiska modellen för arbetskraftsservice har för den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen.

Sektorsövergripande samservice

Ny kundservicemodell för arbetskraftsservice och sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Ändringar i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen 1.1.2023

Ändringar i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen 2024