Fennovoimas MKB-program 2016

Fennovoima Oy inlämnade i juni 2016 ett program för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB-program) om en egen slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle till arbets- och näringsministeriet, som är kontaktmyndighet i ärendet.

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning inbegrep hörande av allmänheten om MKB-programmet. Under samrådstiden begärde ministeriet utlåtanden och reserverade tillfälle att framföra åsikter. Utlåtanden och åsikter finns på finska sidor. Samrådsmöten för allmänheten arrangerades i Euraåminne och i Pyhäjoki.

Kungörelsen om början av förfarandet, samrådet och samrådsmöten publicerades i den här webbsidan, på kommunernas anslagstavlor och i följande tidningar: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Raumalainen, Satakunnan kansa, Länsi-Suomi, Turun Sanomat, Kaleva, Raahen Seutu ja Pyhäjoen kuulumiset.

På projektet tillämpas också ett mellanstatligt förfarande för miljökonsekvensbedömning enligt den s.k. Esbokonventionen. Miljöministeriet svarar för arrangemangen kring det internationella samrådet. Efter att samrådstiden för miljökonsekvensbedömningen har löpt ut avger arbets- och näringsministeriet kontaktmyndighetens utlåtande som avslutar MKB-programskedet.

MKB-programmet är en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemangen för bedömningsförfarandet. Programmet omfattar också en beskrivning av det aktuella tillståndet hos miljön i det område som enligt bedömning kommer att påverkas av projektet.

ANM gav sitt utlåtande av MGB -programmet i december 2016 och processen kan ta fortfarande flera år.

 

Ytterligare information: Jorma Aurela