Fennovoiman YVA-ohjelma 2016

Fennovoima Oy toimitti kesäkuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (468/1994; YVA-laki) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma) omasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeesta. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii YVA-menettelyn yhteysviranomaisena.

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää myös kuvauksen hankkeen arvioidun vaikutusalueen ympäristön nykytilasta.

Arviointimenettelyyn sisältyi YVA-ohjelmasta kuuleminen, jonka aikana työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja lausuntopyynnöissä esitetyiltä tahoilta ja varasi mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Yleisötilaisuudet järjestettiin Eurajoella ja Pyhäjoella.

Kuulutus YVA-menettelyn käynnistymisestä, lausuntokierroksesta ja yleisötilaisuuksista julkaistiin näillä sivuilla, vaihtoehtoisten sijaintikuntien ilmoitustauluilla ja seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Raumalainen, Satakunnan kansa, Länsi-Suomi, Turun Sanomat, Kaleva, Raahen Seutu ja Pyhäjoen kuulumiset.

Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen mukaisesti. Kansainvälisen kuulemisen järjestelyistä vastaa ympäristöministeriö. Kuulemisajan jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö antoi YVA-ohjelmavaiheen päättävän yhteysviranomaisen lausunnon joulukuussa 2016.

Kuulemisen aikana annetut yksittäisten henkilöiden mielipiteet ja lausunnot ovat saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön arkistosta.

YVA-menettely jatkuu selostusvaiheella myöhemmin, mahdollisesti usean vuoden kuluttua.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Kansainvälinen kuuleminen - Latvia (LV)

Kansainvälinen kuuleminen - Ruotsi (SE)

Kansainvälinen kuuleminen - Tanska (DK)

Kansainvälinen kuuleminen - Viro (EE)