Behandlingen av Fennovoima Ab:s ansökan om principbeslut 2010

Fennovoma Ab lämnade in en ansökan om principbeslut om byggande av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, Strömfors eller Simo till statsrådet den 14 januari 2009. Fennovoima ändrade sin ansökan om principbeslut den 11 december 2009 genom att slopa Strömfors som alternativ förläggningsplats. Statsrådet utfärdade ett principbeslut med anledning av ansökan den 6 maj 2010. Riksdagen beslutade den 1 juli 2010 att principbeslutet förblir i kraft.

Arbets- och näringsministeriet har i sitt utlåtande i egenskap av kontaktmyndighet den 20 februari 2009 förutsatt att Fennovoima lämnar ytterligare utredningar om kärnkraftprojektets miljökonsekvenser.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)tem.fi