Behandlingen av Fennovoima Ab:s ansökan om principbeslut 2010

Fennovoma Ab lämnade in en ansökan om principbeslut om byggande av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, Strömfors eller Simo till statsrådet i januari 2009. Fennovoima ändrade sin ansökan om principbeslut i december 2009 genom att slopa Strömfors som alternativ förläggningsplats. Statsrådet utfärdade ett principbeslut med anledning av ansökan i maj 2010. Riksdagen beslutade i juli 2010 att principbeslutet förblir i kraft.

Arbets- och näringsministeriet har i sitt utlåtande i egenskap av kontaktmyndighet i februari 2009 förutsatt att Fennovoima lämnar ytterligare utredningar om kärnkraftprojektets miljökonsekvenser.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)gov.fi