Marins regerings sysselsättningsåtgärder, framskridande

Reformen av kontinuerligt lärande och främjande av arbetskraftsinvandring är scenarier.

 

Obs! Innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​

Åtgärd Sysselsättningseffekt Framskridande
Jobbkanalen Ab 1 000 färdig
Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling 2 000 färdig
Stärkande av de sociala företagens verksamhetsförutsättningar (inte bedömt) färdig
Utvidgande av programmet för arbetsförmåga och reform av lönesubventionen (SHM, ANM) 5 500–6 500 färdig
Förebyggande av invalidpensioner och sjukfrånvaro 2 500 färdig
Reform av arbets- och näringstjänsterna 2024 7 000–10 000 färdig
Nordisk modell för arbetskraftsservice 9 500–10 000 färdig
TE-digi 700 färdig
Reform av arbetsvillkoren i samband med arbetslöshetsskydd 1 500 framskrider inte
Skyldighet att söka arbete vid frivilliga studier 1 100 färdig
Reform av integrationsfrämjande åtgärder (ANM, UKM) 2 000 färdig
Främjande av arbetskraftsinvandring (ANM, UKM, IM) 10 000 färdig
Reform av livslångt lärande (UKM, ANM, SHM) 11 000 färdig
Reform av vuxenutbildningsstödet (SHM) 200 färdig
Sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik (SHM) 2 500–3 600 färdig
Utvidgning av läroplikten (UKM) 1 600 färdig
Höjning av inkomstgränserna för studiestödet (UKM) 2 500 färdig
Höjning av sysselsättningsgraden bland personer över 55 år (ANM, SHM) 10 300 färdig
Höjning av den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa (SHM) 6 500–7 000 färdig