Arbets- och näringstjänsterna för företag och sammanslutningar

te-tjänster Arbets- och näringstjänsterna hjälper företag och sammanslutningar vid rekrytering av personal, kompetensutveckling, omställningar och inledande av företagsverksamhet.

Företag och andra arbetsgivare tillhandahålls tjänster som är skräddarsydda för deras olika behov. Arbets- och näringstjänsterna består av

  • rekrytering av personal och stöd för rekrytering,
  • utveckling av personalens kompetens,
  • personalnedskärningar och omställningsskydd och
  • tjänster för blivande företagare och utveckling av företagsverksamheten.

Ytterligare information
Ahti Avikainen, ahti.avikainen(at)gov.fi