In i arbetslivet med hjälp av arbets- och näringstjänsterna

Ett mångskiftande arbetsliv och förändringar på arbetsmarknaden ökar människornas behov av att få stöd när de fattar beslut som gäller arbete och kompetensutveckling. Till arbets- och näringstjänsternas kunder hör arbetssökande och medborgare som bor i Finland eller personer som vill arbeta i Finland. Som arbets- och näringstjänster erbjuds bl.a.

  • information om lediga jobb och om yrken och utvecklingstrender inom olika branscher,
  • rådgivning och träning i att söka jobb och att definiera sitt eget kunnande,
  • personlig handledning i yrkesval och stöd i karriärplanering,
  • utbildning för att uppdatera kunnandet eller för att få jobb inom en ny bransch,
  • stöd i att komma tillbaka till arbetslivet vid förändringar i livssituationen och
  • information om företagande som karriäralternativ.

Ytterligare information
Ahti Avikainen, ahti.avikainen(at)gov.fi