Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde hur finansieringen fördelas mellan Interregprogrammen 2021–2027

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.3.2021 10.30 | Publicerad på svenska 18.3.2021 kl. 11.01
Pressmeddelande 173/2021

Vid sitt möte den 18 mars fastställde statsrådets finanspolitiska ministerutskott hur finansieringen från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) ska fördelas mellan Interregprogrammen i Finland under programperioden 2021–2027. Den finansiering som nu fastställts gäller sju program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, det vill säga Interregprogram.

Finland har preliminärt anvisats 162,7 miljoner euro i Eruf-finansiering för Interregprogrammen under den kommande programperioden. EU-länderna får fritt besluta hur de fördelar de anvisade finansieringsandelarna mellan olika program. Ministerutskottet fastställde att 122,5 miljoner euro ska riktas till program för gränsöverskridande samarbete och 40,2 miljoner euro till program för mellanstatligt samarbete.

Eruf-medlen fördelas så långt som möjligt i samma förhållande mellan programmen som de fördelats under programperioden 2014–2020 för EU:s regional- och strukturpolitik.

Sammanlagt 122,5 miljoner euro till gränsöverskridande samarbete:

  • Aurora 37,3 miljoner euro

  • Central Baltic 37,2 miljoner euro

  • Kolarctic 10,0 miljoner euro

  • Karelia 14,0 miljoner euro

  • South-East Finland – Russia 24,0 miljoner euro

Sammanlagt 40,2 miljoner till mellanstatligt samarbete:

  • Baltic Sea Region 29,3 miljoner euro

  • Northern Periphery and Arctic 10,9 miljoner euro

Utöver de ovan nämnda programmen deltar Finland i det interregionala samarbete som omfattar hela unionen inom fyra program (Interreg Europe, Interact, Urbact och Espon). Eruf-finansieringen till dessa anvisas direkt från Europeiska kommissionen.

Avsikten är att i statsbudgeten reservera cirka 121 miljoner euro i nationell medfinansiering av Interregprogrammen.

Beredningen av alla Interregprogram pågår som bäst. Avsikten är att de första programmen ska inledas i slutet av 2021.

Interregprogrammen stärker i synnerhet konkurrenskraften och sysselsättningen i gränsområdena

Interregprogrammen är en del av EU:s regional- och strukturpolitik, det vill säga sammanhållningspolitik. Genom programmen stöds integreringen av gränsområden och av större gränsöverskridande samarbetsområden samt uppkomsten och stärkandet av nätverk mellan regioner och städer. Genom att öka samarbetet och främja utbytet av erfarenheter och spridningen av god praxis kan programmen på ett betydande sätt påverka konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i regionerna, särskilt i gränsområdena.

Programmen bidrar också till att gränsområdenas arbetsmarknad och den gränsöverskridande arbetsmarknaden fungerar bättre. Dessutom syftar programmen till att stärka hela Östersjöregionen som ett europeiskt och globalt ekonomiskt samarbetsområde och till att hitta nya lösningar och modeller för utvecklingsproblemen i glesbygdsområdena i norr.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 35104

Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 922

Tillbaka till toppen