Hyppää sisältöön

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Interreg-ohjelmien rahoitusjaosta vuosille 2021–2027

työ- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.3.2021 10.30
Tiedote 173/2021

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 18. maaliskuuta siitä, miten Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus tulisi jakaa Suomessa Interreg-ohjelmien kesken ohjelmakaudella 2021–2027. Nyt linjattu rahoitus koskee seitsemää Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmaa eli Interreg-ohjelmaa.

Suomelle on alustavasti osoitettu 162,7 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta tulevan ohjelmakauden Interreg-ohjelmiin. EU:n jäsenmaat voivat vapaasti päättää, miten jakavat oman rahoitusosuutensa eri ohjelmille.  Ministerivaliokunta linjasi, että varoista 122,5 miljoonaa kohdistetaan rajat ylittävän yhteistyön ohjelmiin ja 40,2 miljoonaa valtioiden välisen yhteistyön ohjelmiin.

EAKR-varat jaettaisiin ohjelmien kesken mahdollisimman pitkälle samassa suhteessa kuin kuluvalla EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2014–2020.

Rajat ylittävään yhteistyöhön yhteensä 122,5 miljoonaa euroa

•    Aurora 37,3 milj. euroa
•    Central Baltic 37,2 milj. euroa 
•    Kolarctic 10,0 milj. euroa
•    Karelia 14,0 milj. euroa
•    South-East Finland – Russia 24,0 milj. euroa

Valtioiden väliseen yhteistyöhön yhteensä 40,2 miljoonaa euroa

•    Baltic Sea Region 29,3 milj. euroa    
•    Northern Periphery and Arctic 10,9 milj. euroa

Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi Suomi osallistuu koko unionin kattavaan alueiden väliseen yhteistyöhön neljässä ohjelmassa (Interreg Europe, Interact, Urbact ja Espon). EAKR-rahoitus niihin osoitetaan suoraan Euroopan komissiosta.

Valtion talousarvioon on tarkoitus varata Interreg-ohjelmille noin 121 miljoonaa euroa kansallista vastinrahoitusta.

Kaikkien Interreg-ohjelmien valmistelu on parhaillaan käynnissä. Ensimmäiset ohjelmista pyritään käynnistämään vuoden 2021 lopulla.

Interreg-ohjelmilla vahvistetaan erityisesti raja-alueiden kilpailukykyä ja työllisyyttä 

Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa eli koheesiopolitiikkaa. Ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Lisäämällä yhteistyötä ja edistämällä kokemusten vaihtoa ja hyvien käytäntöjen leviämistä ohjelmat voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa alueiden, erityisesti raja-alueiden, kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. 

Ohjelmilla edistetään myös raja-alueiden ja rajat ylittävien työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi ohjelmilla pyritään vahvistamaan koko Itämeren aluetta eurooppalaisena ja globaalina talousalueena sekä löytämään uusia ratkaisuja ja malleja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden kehitysongelmiin.

Lisätietoja: elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 040 658 35104 ja 
neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. 0295 064 922, työ- ja elinkeinoministeriö 

 
Sivun alkuun