Hoppa till innehåll

Alterneringsvikariat och sysselsättning med startpeng är de mest sysselsättande aktiva arbetskraftstjänsterna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2020 17.24 | Publicerad på svenska 17.9.2020 kl. 10.38
Pressmeddelande

De arbetskraftspolitiska aktiva tjänsterna med de bästa sysselsättningseffekterna på kort sikt har 2018 varit alterneringsvikariat, sysselsättning med startpeng, sysselsättning inom statssektorn samt frivilliga studier med arbetslöshetsstöd.

Detta framgår av arbets- och näringsministeriets utredning om sysselsättning efter aktiva arbetskraftspolitiska tjänster. I den senaste utredningen har man granskat situationen för dem som avslutat servicen 2018 utifrån Statistikcentralens senaste sysselsättningsstatistik. I utredningen är det fråga om uppföljningsinformation där man inte har undersökt tjänstens verkningsfullhet i förhållande till referensgruppen utan jämfört placeringen efter servicen.

Tre månader efter det att de aktiva tjänsterna upphörde har i genomsnitt 25 procent av användarna av aktiva arbetskraftspolitiska tjänster varit placerade på den öppna arbetsmarknaden 2018. Sex månader efter att servicen avslutats är andelen personer som placerat sig på den öppna arbetsmarknaden något högre i granskningen än efter tre månader. År 2018 har ca 29 procent varit på den öppna arbetsmarknaden sex månader efter att servicen avslutats.

Sysselsättningsstatistiken visar att de arbetskraftspolitiska tjänster som har de bästa sysselsättningseffekterna på kort sikt 2018 har varit alterneringsvikariat, sysselsättning med startpeng, sysselsättning inom statssektorn samt studier med arbetslöshetsstöd. På motsvarande sätt har arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, träning och studier med integrationsstöd haft sämre sysselsättningseffekter.

Placeringen från aktiva tjänster till den öppna arbetsmarknaden har ökat något sedan 2014. I och med den allmänna förbättringen av arbetsmarknadsläget har i synnerhet placeringen på den öppna arbetsmarknaden efter sysselsättning inom den privata sektorn och yrkesutbildning ökat redan i flera års tid.

Arbets- och näringsministeriet har årligen gjort en utredning om sysselsättningen efter arbetskraftspolitisk service. I utredningen granskas följande tjänster inom den aktiva arbetskraftspolitiken: sysselsättning med subvention, arbetskraftsutbildning, träning, arbets- eller utbildningsprövningar, vikariat för alterneringsledighet, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. Sysselsättningen efter den aktiva servicen har under de senaste åren utvecklats i en bättre riktning.

Ytterligare information
Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 450

Tillbaka till toppen