Hyppää sisältöön

Vuorotteluvapaansijaisuus ja työllistyminen starttirahalla ovat työllistävimpiä aktiivisia työvoimapalveluja

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2020 17.24
Tiedote

Lyhyen aikavälin työllisyysvaikutuksiltaan parhaita työvoimapoliittisia aktiivipalveluja ovat vuonna 2018 olleet vuorotteluvapaasijaisuudet, työllistäminen starttirahalla, valtiosektorille työllistäminen sekä omaehtoinen opiskelu työttömyystuella.

Asia käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön selvityksestä aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden jälkeisestä työllistymisestä. Viimeisimmässä selvityksessä on tarkasteltu vuonna 2018 palvelun päättäneiden tilanteita Tilastokeskuksen tuoreimman työssäkäyntitilaston pohjalta. Selvityksessä on kyse seurantatiedosta, jossa ei ole tutkittu palvelun vaikuttavuutta suhteessa vertailuryhmään vaan vertailtu palvelun jälkeistä sijoittumista.

Kolmen kuukauden kuluttua aktiivisten palvelujen päättymisestä on avoimille työmarkkinoille sijoittuneita ollut vuonna 2018 keskimäärin 25 prosenttia aktiivisten työvoimapoliittisten palvelujen käyttäjistä. Kuuden kuukauden jälkeen palvelujen päättymisestä, ovat avoimille työmarkkinoille sijoittuneiden osuudet hieman korkeampia kuin kolmen kuukauden jälkeisessä tarkastelussa. Vuonna 2018 noin 29 prosenttia on ollut avoimilla työmarkkinoilla kuuden kuukauden kuluttua palvelun päättymisestä.

Työssäkäyntitilaston aineisto osoittaa, että lyhyen aikavälin työllisyysvaikutuksiltaan parhaita työvoimapoliittisia palveluita ovat vuonna 2018 olleet vuorotteluvapaasijaisuudet, työllistämiset starttirahalla, valtiosektorille työllistäminen sekä opiskelu työttömyystuella. Vastaavasti työllisyysvaikutuksiltaan heikompia ovat olleet kuntouttava työtoiminta, valmennukset sekä opiskelu kotoutumistuella.

Aktiivipalveluista avoimille työmarkkinoille sijoittumiset ovat vuodesta 2014 lähtien olleet pienessä kasvussa. Työmarkkinatilanteen yleisen paranemisen myötä erityisesti yksityisen sektorin työllistämisen ja ammatillisen koulutuksen jälkeinen avoimille työmarkkinoille sijoittuminen on ollut jo usean vuoden ajan kasvussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuosittain tehnyt selvityksen työvoimapoliittisten palvelujen jälkeisestä työllistymisestä. Selvityksessä tarkastellaan seuraavia aktiivisen työvoimapolitiikan palveluita: tuella työllistäminen, työvoimakoulutus, valmennukset, työ- tai koulutuskokeilut, vuorotteluvapaan sijaisuus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Aktiivipalvelujen jälkeinen työllistyminen on kehittynyt usean viime vuoden ajan parempaan suuntaan.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala, TEM, puh. 0295 048 450

 
Sivun alkuun