Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

På väg mot ett flexibelt och kundinriktat elsystem – halvtidsrapport av arbetsgruppen för smarta elnät

Arbets- och näringsministeriet
9.10.2017 9.05 | Publicerad på svenska 9.10.2017 kl. 9.20
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp för smarta elnät som arbets- och näringsministeriet tillsatte hösten 2016 har kommit halvvägs i sitt uppdrag och presenterade sin halvtidsrapport vid ett seminarium för intressentgrupper i Ständerhuset den 9 oktober 2017. Avsikten är att arbetsgruppen ska avge sin slutrapport hösten 2018.

Målet med arbetet är ett smart elsystem, som fungerar som en kostnadseffektiv plattform som uppfyller kundernas och samhällets behov. De som ska förverkliga det är aktörerna på elmarknaden, serviceleverantörerna, teknikleverantörerna och nätbolagen. En väsentlig fråga som arbetsgruppen behandlat är de olika aktörernas roll i genomförandet av efterfrågeflexibiliteten.

– Alla är eniga om konsumenternas växande betydelse i framtidens elsystem. Man måste få kunderna att bli aktiva deltagare på elmarknaden. Det är bra att arbetsgruppen ser på saken ur ett övergripande perspektiv, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Arbetsgruppen ser som central princip att styrningen av kundernas elförbrukning bör vara konkurrensutsatt affärsverksamhet, eftersom besluten om förbrukning och produktion av el sker effektivast om de styrs av priset på elmarknaden. Det är möjligt att på ett kontrollerat sätt frångå distributionsnätbolagens tidsstyrning och obligatoriska tidsfördelning, när det finns tillräckligt med kostnadseffektiva tjänster för konsumtionsstyrning. På samma sätt hör ägandet och driften av lager i regel till marknadsaktörer och inte till aktörer med monopolställning.

Olika energisamhällen och aktörer som samlar kunderna till större helheter (aggregatorer) skapar nya fördelar och möjligheter för kunderna att inverka på sin egen elfakturas storlek och den egna elförbrukningens miljökonsekvenser.

Man förhåller sig även positivt till de fördelar som de aggregatorer som bildar större helheter av elproduktionen, förbrukningen och ellagren medför. Såväl energisamhällen som aggregatorer är nya aktörer på elmarknaden, vilket gör att bestämmelserna och regleringen om deras definition och verksamhet måste preciseras.

Många möjliga ändringar t.ex. i prissättningen av elöverföringen eller i beskattningen berör i stor grad de små konsumenterna, vilket gör att information och rådgivning får en större roll. Det bör även fästas särskild vikt vid konsekvensbedömningar.

– Arbetsgruppens arbete fortsätter. Följande frågor vi kommer att behandla är egenskaperna hos nästa generations smarta elmätare, en marknadsmodell för minutförsäljningen samt en byggnads- och nätreglering som stöder flexibilitet. Frågor som hittills förblivit öppna kommer vi att precisera och konkretisera, konstaterar arbetsgruppens ordförande Tatu Pahkala från energiavdelningen vid arbets- och näringsministeriet.

Halvtidsrapporten från arbetsgruppen för smarta elnät kan läsas på finska på adressen www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:

Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4217

Kimmo Tiilikainen
Tillbaka till toppen