Hyppää sisältöön

Älyverkkotyöryhmän väliraportti: Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2017 9.05
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2016 perustama älyverkkotyöryhmä on päässyt pohdinnoissaan puoliväliin ja julkisti väliraporttinsa 9.10.2017 Säätytalossa pidetyssä sidosryhmäseminaarissa. Ryhmän loppuraportti on vuorossa syksyllä 2018.

Työn tavoitteena on älykäs sähköjärjestelmä, joka toimii kustannustehokkaana alustana, joka täyttää asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet. Sen toteuttajina ovat sähkömarkkinatoimijat, palveluntarjoajat, teknologiatoimittajat ja verkkoyhtiöt. Keskeisenä kysymyksenä työryhmässä on ratkottu eri toimijoiden rooleja kysyntäjouston toteuttamisessa.

– Kaikki ovat yhtä mieltä kuluttajien kasvavasta merkityksestä tulevaisuuden sähköjärjestelmässä. Asiakkaat on saatava paremmin mukaan sähkömarkkinoille. On hyvä, että asiaan on otettu työryhmässä kokonaisvaltainen näkökulma, toteaa asunto- energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Työryhmä pitää keskeisenä periaatteena sitä, että asiakkaiden sähkönkulutuksen ohjaaminen on kilpailtua liiketoimintaa, sillä sähkön kulutus- ja tuotantopäätökset tapahtuvat tehokkaimmin hinnan ohjaamina sähkömarkkinoilla. Näin ollen jakeluverkkoyhtiöiden aikaohjauksesta ja pakollisesta aikajaotuksesta luovuttaisiin hallitusti, kun kustannustehokkaita kulutuksen ohjauspalveluja on riittävän kattavasti tarjolla. Samoin varastojen omistaminen ja operointi kuuluu lähtökohtaisesti markkina-, ei monopolitoimijoille.

Erilaiset energiayhteisöt ja asiakkaita suuremmiksi kokonaisuuksiksi keräävät toimijat (aggregaattorit) luovat uusia hyötyjä ja mahdollisuuksia asiakkaille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa ja vaikuttaa oman sähkönhankintansa ympäristövaikutuksiin

Myös asiakkaiden sähköntuotantoa, kulutusta ja sähkövarastoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi keräävien aggregaattoreiden tuomiin hyötyihin suhtauduttiin positiivisesti. Sekä energiayhteisöt että aggregaattorit ovat uusia toimijoita sähkömarkkinoilla, jolloin niiden määrittely ja toimintaa koskevat säännöt ja sääntely vaativat lisätarkennuksia.

Monet mahdolliset muutokset esimerkiksi siirtohinnoittelussa tai verotuksessa koskettavat läheisesti pienkuluttajia, jolloin viestinnän ja neuvonnan roolit korostuvat. Samoin vaikutustenarvioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Ryhmän työ jatkuu. Seuraavassa vaiheessa tarkastelemme seuraavan sukupolven älymittareiden ominaisuuksia, vähittäismarkkinamallia sekä joustoa tukevasta rakennus- ja verkkosääntelystä. Avoimiksi jääneitä asioita tarkennetaan ja viedään pidemmälle konkretiaan, toteaa työryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkala työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.

Älyverkkotyöryhmän väliraportti on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/alyverkot sekä www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. 029 506 4217

 
Sivun alkuun