Hoppa till innehåll

Ändringarna i lagen om sjöarbetsavtal på remiss: Arbetsgivarna ska få rätt att kräva att en arbetstagare lämnar utandningsprov

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 9.41
Pressmeddelande

Det föreslås att bestämmelser om utandningsprov för personalen ska införas i lagen om sjöarbetsavtal. I utkastet till lag som skickas på remiss föreslås det att arbetsgivaren ska få rätt att förplikta en arbetstagare på ett fartyg att lämna utandningsprov för att utreda om arbetstagaren är påverkad av alkohol under arbetstid. Arbets- och näringsministeriet ordnar ett remissförfarande om lagändringen under perioden 8.7–3.9.2021.

Utandningsprov för arbetstagare på fartyg är motiverade med tanke på säkerhetskraven och de särskilda förhållandena inom sjöfarten. Den gällande lagstiftningen innehåller inga bestämmelser som ger arbetsgivaren rätt att förplikta en arbetstagare på ett fartyg att lämna ett utandningsprov. 

Enligt de föreslagna ändringarna ska arbetsgivaren kunna förplikta en arbetstagare att lämna utandningsprov om förutsättningarna i lagen uppfylls. Slumpmässiga utandningsprov eller utandningsprov som tas systematiskt till exempel vid början av varje arbetsskift ska vara möjliga vid arbetsuppgifter där säkerheten på fartyget äventyras om arbetet utförs i berusat tillstånd. Arbetsgivaren kan förplikta också en enskild arbetstagare att lämna ett utandningsprov om arbetsgivaren har goda grunder att misstänka att arbetstagaren är berusad på arbetet.

Dessutom föreslås att det i lagen ska införas bestämmelser som förutsätter ändamålsenligt förfarande när utandningsproven tas samt bestämmelser om hur personuppgifter ska behandlas i samband med att utandningsproven tas.

De nya bestämmelserna ska också gälla vajerfärjor som inte omfattas av lagen om sjöarbetsavtal.


Mer upplysningar:
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4207


 

Tillbaka till toppen