Hyppää sisältöön

Lausuntokierros muutoksesta merityösopimuslakiin: Työnantajalle oikeus velvoittaa työntekijä puhalluskokeeseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2021 9.41
Tiedote

Merityösopimuslakiin ehdotetaan työntekijöiden puhalluttamista koskevia säännöksiä. Lausuntokierrokselle lähetettävässä lakiluonnoksessa ehdotetaan työnantajalle oikeutta velvoittaa aluksen työntekijä puhalluskokeeseen sen selvittämiseksi, onko työntekijä alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää muutoksesta lausuntokierroksen 8.7.– 3.9.2021.

Työntekijöiden puhalluskokeet aluksilla ovat perusteltuja merenkulun turvallisuusvaatimusten ja erityisolosuhteiden näkökulmasta. Nykyinen lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä, joiden nojalla työnantaja voisi velvoittaa aluksella työskentelevän työntekijän puhalluskokeeseen. 

Ehdotettujen muutosten mukaan työnantaja voisi velvoittaa työntekijät puhallutuksiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Satunnaispuhallutukset tai järjestelmällisesti esimerkiksi kunkin työvuoron alussa tehtävät puhallutukset olisivat mahdollisia niissä tehtävissä, joissa päihtyneenä työskentely voi vaarantaa turvallisuutta aluksilla. Työnantaja voisi velvoittaa myös yksittäisen työntekijän puhalluskokeeseen, jos työnantaja perustellusti epäilee työntekijän olevan päihtyneenä työssä.

Lisäksi lakiin ehdotetaan säännöksiä, jotka edellyttävät asianmukaisten menettelytapojen käyttöä puhalluskokeiden järjestämisessä sekä säännöksiä henkilötietojen käsittelystä puhalluskokeiden yhteydessä.

Uutta sääntelyä sovellettaisiin myös losseilla, jotka eivät kuulu merityösopimuslain soveltamisalaan.


Lisätiedot:
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, TEM, p. 029 506 4207


 

 
Sivun alkuun