Hoppa till innehåll
Media

ANM:s lägesbild ger en helhetsbild av coronakrisens konsekvenser för företag, sysselsättning och branscher

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 8.53 | Publicerad på svenska 9.10.2020 kl. 14.26
Pressmeddelande

Den ekonomiska återhämtning som inleddes under sommaren har stannat upp i Finland. Utsikterna för servicebranscherna inom den närmaste framtiden försämrades på nytt när antalet fall av coronavirussmitta ökade och accelererar. Industrins produktionsförväntningar förblir svaga, men det förutspås draghjälp från stimulansåtgärder och efterfrågans återhämtning.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets uppdaterade lägesbild. Lägesbilden över corona samlar uppföljningsinformation om företag, arbetsmarknaden, branscher och förändringar i omvärlden i samband med coronakrisen.

Genom de stödåtgärder som riktats till företag har man lyckats hålla antalet inledda konkurser lägre än under året innan. Konsumenternas köpavsikter är fortfarande goda, även om förtroendet i allmänhet sjönk i september. Detta förutspår draghjälp åt ekonomin via konsumtionen om man bara undviker att osäkerheten sprids via industrin till ekonomin och att det uppstår massiva förluster av arbetstillfällen.

Risken för ekonomisk återhämtning har realiserats när antalet smittade började öka i augusti och har ökat snabbt i flera EU-länder. De nya begränsningsåtgärderna försvagar den ekonomiska aktiviteten. En V-formad ekonomisk återhämtning av den globala ekonomin är ännu osannolikare.

Behandlingen av coronastöd till företag huvudsakligen på slutrakan, nytt kostnadsstöd bereds

ANM-koncernens krisfinansiering har riktats relativt väl till de mest drabbade branscherna. Ansökningstiden för direktstöd har i regel gått ut, ansökningstid återstår endast i fråga om stöd för återanställning för förplägnadsföretag fram till 31.10.

Största delen av ansökningarna för olika finansieringsinstrument har behandlats. Efterfrågan på stöd i form av lån har fortsatt att vara mindre. Arbets- och näringsministeriet har inlett en omfattande utvärdering av coronastödens effekter.

När coronaläget gick i sämre riktning i september–oktober har regeringen också behandlat möjliga alternativ till kostnadsstödet inom sektorer där förutsättningarna för verksamheten har påverkats mest av coronavirusepidemin. Arbets- och näringsministeriet i samarbete med finansministeriet har inlett en beredning där man utreder införandet av ett allmänt tidsbegränsat kostnadsstöd till företag, kriterierna för stödet och vilka författningar det kräver.

Antalet permitterade var över 100 000 färre än under toppnoteringen i våras

Antalet permitterade var över 100 000 färre än under toppnoteringen i våras. Antalet arbetslösa arbetssökande som permitterats på heltid har fortsatt att minska under september månad och är i början av oktober enligt arbets- och näringsministeriets registeruppföljning mindre än 65 000. Jämfört med ifjol finns det fortfarande flera gånger fler permitterade. Även om den värsta toppen i ökningen av antalet permitterade redan klart har passerats, avtar tillväxten inte längre i samma takt som i juni–juli.

Arbets- och näringsbyråerna har tills vidare fått ganska få anmälningar om samarbetsförhandlingar som lett till uppsägningar, men i augusti–september har det kommit alarmerande nyheter om att flera stora företag ska inleda samarbetsförhandlingar. De syns inte ännu i arbetsmarknadsstatistiken, men de förutspår en försämring av situationen kanske tidigare än vad arbets- och näringsministeriet förutspådde i juni.

Utgående från permitteringarna har företagen inom hotell- och restaurangbranschen och regionerna Lappland och Nyland drabbats mest av coronakrisen.

Oroväckande är i synnerhet att ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten har börjat öka.

Lägesbilden över corona ger omfattande information om läget inom olika branscher och regioner

Ministeriets uppdaterade lägesbild över corona publiceras som bilaga till pressmeddelandet och innehåller rikligt med tilläggsuppgifter om bland annat olika finansieringsinstrument, företagens och de arbetssökandes situation och läget inom olika branscher. Lägesbilden innehåller dessutom en granskning av det ekonomiska läget samt observationer av läget i EU och internationellt, energimarknaden och försörjningsberedskapen.

Ytterligare information:
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 189 (branscher, coronafinansiering, särskilt Business Finland, Finnvera och Industriinvestering)
Sirpa Hautala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3684 (NTM-centralernas coronastöd)
Tiina Tikka, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7962 (samarbetsförhandlingar och utveckling av sysselsättningen)
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7066 (permitteringar och utveckling av sysselsättningen)
Eeva Alho, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7083 (ekonomiska utsikter)
Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8278 (EU-ärenden och internationella frågor)
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054 (energimarknaden)
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3581 (försörjningsberedskapen)


 

Tillbaka till toppen