Hyppää sisältöön

TEM:n tilannekuva tarjoaa kokonaisnäkemyksen koronan vaikutuksista yrityksiin, työllisyyteen ja toimialoihin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2020 8.53
Tiedote

Kesän aikana käynnistynyt talouden elpyminen on pysähtynyt Suomessa. Palvelualojen lähiajan näkymät heikkenivät uudestaan koronavirustartuntojen levitessä ja siirryttäessä kohti kiihtymisvaihetta. Teollisuuden tuotanto-odotukset pysyvät vaimeina, mutta elvytyksestä ja kysynnän paluusta ennustetaan vetoapua.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön päivitetystä tilannekuvasta. Koronatilannekuva kokoaa yhteen seurantatietoa yrityksistä, työmarkkinoista, toimialoista ja toimintaympäristön muutoksista koronakriisissä.

Yrityksille kohdistetuilla tukitoimilla on osaltaan onnistuttu pitämään vireille pantujen konkurssien määrä edellisvuotta pienempänä. Kuluttajien ostoaikeet ovat yhä hyvät, vaikka yleisesti luottamus laski syyskuussa. Se ennakoi kulutuksesta vetoa taloudelle, jos vain epävarmuuden leviäminen teollisuuden kautta laajalti talouteen ja massiiviset työpaikkojen menetykset vältetään.

Riski talouden elpymiselle on toteutunut, kun tartuntojen määrä kääntyi elokuussa nousuun ja on kasvanut nopeasti useassa EU-maassa. Uudet rajoitustoimet heikentävät talouden toimeliaisuutta. Maailmantalouden V-muotoinen talouden elpyminen on entistä epätodennäköisempää.

Yritysten koronatukien käsittely pääosin loppusuoralla, uutta kustannustukea valmistellaan

TEM-konsernin kriisirahoituksen kohdentuminen eniten kärsineille toimialoille on ollut verrattain hyvä. Suorien tukien hakuaika on pääsääntöisesti päättynyt, hakuaikaa on jäljellä enää ravitsemusyrittäjien uudelleentyöllistämistuessa 31.10.asti.

Valtaosa eri rahoitusinstrumenttien hakemuksista on käsitelty. Lainamuotoisen tuen kysyntä on jatkunut edelleen vähäisempänä. Työ- ja elinkeinoministeriön on käynnistänyt koronatukien vaikutuksista laajan arvioinnin.

Koronatilanteen käännyttyä syys-lokakuussa huonompaan suuntaan hallitus on käsitellyt myös mahdollisia kustannustuen vaihtoehtoja aloille, joiden toimintaedellytyksiin koronavirusepidemia on vaikuttanut pahiten. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa valmistelun, jossa selvitetään yleisen määräaikaisen yritysten kustannustuen käyttöönottoa, sen kriteereitä ja tuen edellyttämiä säädöksiä.

Lomautettuja yli 100 000 vähemmän kuin kevään huippuaikana

Lomautettuja on yli 100 000 vähemmän kuin kevään huippuaikana. Kokoaikaisesti lomautettujen työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut edelleen syyskuun aikana ja on  lokakuun alussa alle 60 000 TEM:n rekisteriseurannan perusteella. Viime vuoteen verrattuna lomautettuja on edelleen moninkertaisesti. Vaikka lomautettujen määrän kasvun pahin piikki on jo selkeästi ohitettu, kasvu ei hidastu enää samaan tahtiin kuin kesä-heinäkuussa.

TE-toimistot ovat toistaiseksi saaneet melko vähän ilmoituksia irtisanomisiin johtaneista yt-neuvotteluista, mutta elo-syyskuussa tietoon on tullut hälyttäviä uutisia useammasta isojen yritysten yt-neuvottelujen aloittamisista. Ne eivät vielä näy työmarkkinatilastoissa, mutta ennakoivat tilanteen heikkenemistä ehkä aiemmin kuin TEM on kesäkuussa ennustanut.

Lomautusten perusteella toimialoista majoitus- ja ravintolatoimialan yritykset ja alueista Lappi ja Uusimaa ovat kärsineet eniten koronakriisistä.

Huolestuttavaa on erityisesti nuorten työttömyyden sekä pitkäaikaistyöttömyyden kääntyminen nousuun.

Koronatilannekuvasta tietoa laajasti eri alojen ja alueiden tilanteesta

Ministeriön päivitetty koronatilannekuva julkaistaan tiedotteen liitteenä ja siitä löytyy runsaasti lisätietoja muun muassa eri rahoitusinstrumenteista, yritysten ja työnhakijoiden tilanteesta ja eri toimialojen tilanteesta. Lisäksi tilannekuva sisältää taloustilanteen tarkastelun sekä havainnot EU- ja kansainvälisestä tilanteesta, energiamarkkinoista ja huoltovarmuudesta.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM, p. 0295 047 189 (toimialat, koronarahoitus, erityisesti Business Finland, Finnvera ja Teollisuussijoitus)
neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala, TEM, p. 029 506 3684 (ELY-keskusten koronatuet)
kehitysjohtaja Tiina Tikka, TEM, p. 029 504 7962 (yt-neuvottelut ja työllisyyden kehitys)
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM,  p. 029 504 7066 (lomautukset ja työllisyyden kehitys)
erityisasiantuntija Eeva Alho, TEM, p. 029 504 7083 (talousnäkymät)
neuvotteleva virkamies Pauliina Porkka, TEM, p. 029 504 8278 (EU- ja kv-asiat)
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 029 504 7054 (energiamarkkinat)
neuvotteleva virkamies Henri Backman, TEM, p. 029 506 3581 (huoltovarmuus)

 
Sivun alkuun